หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. นครปฐม เขต 1

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 3587 โรงเรียนบ้านลำท่าโพ 0 0 0
2 1721 โรงเรียนบ้านหนองกร่าง 1 6 3
3 3588 โรงเรียนบ้านหลักเมตร(พริ้งมากราษฎร์อนุสรณ์) 0 0 0
4 1746 โรงเรียนบ้านอ้อกระทิง 1 1 1
5 1782 โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน 1 30 8
6 1805 โรงเรียนวัดกงลาด 1 1 1
7 3589 โรงเรียนวัดตาก้อง(รัฐราษฎร์บำรุง) 0 0 0
8 3590 โรงเรียนวัดบ่อนำ้จืด 0 0 0
9 3591 โรงเรียนวัดบ้านหลวง 0 0 0
10 3592 โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ 0 0 0
11 3593 โรงเรียนวัดลาดหญ้าไทร 0 0 0
12 3594 โรงเรียนวัดวังน้ำเขียว 0 0 0
13 3595 โรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) 0 0 0
14 3596 โรงเรียนวัดหนองศาลา(ประชานุกูล) 0 0 0
15 3597 โรงเรียนวัดห้วยผักชี 0 0 0
16 3598 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม(พูลประชาอุปถัมภ์) 0 0 0
17 3600 โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน 0 0 0
18 2036 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 6 8 7
19 3599 โรงเรียนอนุบาล สุธีธร 0 0 0
รวม 10 46 20
66

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]