หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. นครปฐม เขต 2

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 3601 โรงเรียนตลาดเกาะแรต 0 0 0
2 3602 โรงเรียนตลาดเจริญสุข 0 0 0
3 3603 โรงเรียนนักบุญเปโต 0 0 0
4 1626 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 2 4 2
5 3604 โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม 0 0 0
6 1644 โรงเรียนบ้านคลองบางกระจัน 1 1 1
7 3605 โรงเรียนบ้านคลองพระมอพิสัย 0 0 0
8 1648 โรงเรียนบ้านคลองใหม่ 1 2 2
9 3606 โรงเรียนบ้านบางประแดง 0 0 0
10 3607 โรงเรียนบ้านประตูน้ำพระพิมล 0 0 0
11 1743 โรงเรียนบ้านห้วยพลู 1 2 2
12 1765 โรงเรียนบ้านเพลินวัฒนา 1 1 1
13 1791 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 2 5 4
14 1808 โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว 1 6 3
15 3608 โรงเรียนวัดจินดาราม 0 0 0
16 3609 โรงเรียนวัดดอนยอ 0 0 0
17 3610 โรงเรียนวัดดอนหวาย 0 0 0
18 1841 โรงเรียนวัดท่าพูด 1 1 1
19 1850 โรงเรียนวัดนราภิรมย์ 1 1 1
20 3611 โรงเรียนวัดนิลเพชร 0 0 0
21 3612 โรงเรียนวัดบัวหวั่น 0 0 0
22 1858 โรงเรียนวัดบางพระ 1 2 1
23 3613 โรงเรียนวัดบางภาษี 0 0 0
24 3614 โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย 0 0 0
25 1892 โรงเรียนวัดมะเกลือ(กาญจนลักษณ์วิทยา) 1 3 2
26 3615 โรงเรียนวัดลาดสะแก 0 0 0
27 1901 โรงเรียนวัดลานคา 1 3 2
28 3616 โรงเรียนวัดลานตากฟ้า 0 0 0
29 1910 โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 3 7 5
30 3617 โรงเรียนวัดสรรเพชญ 0 0 0
31 3618 โรงเรียนวัดสุขวัฒนาราม 0 0 0
32 3619 โรงเรียนวัดหอมเกร็ด 0 0 0
33 3620 โรงเรียนวัดเกษตราราม 0 0 0
34 3621 โรงเรียนวัดเชิงเลน 0 0 0
35 1978 โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์ (เอกเผ่าพิทยา) 1 1 1
36 1984 โรงเรียนวัดโพธิ์ 1 1 1
37 1996 โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม(ปิ่นรัตนราษฎร์) 1 5 2
38 1999 โรงเรียนวัดไทร 1 1 1
39 3622 โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง 0 0 0
40 3623 โรงเรียนสกลวิทยา 0 0 0
41 3624 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 0 0 0
รวม 21 46 32
78

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]