หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. กรุงเทพมหานคร

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 3303 โรงเรียนดาราคาม 0 0 0
2 3306 โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 0 0 0
3 1783 โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก 1 1 1
4 1789 โรงเรียนพญาไท 1 1 1
5 1790 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 1 2 1
6 3308 โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 0 0 0
7 3309 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 0 0 0
8 3310 โรงเรียนมหาวีรานุวัตร 0 0 0
9 3311 โรงเรียนราชวินิต 0 0 0
10 3312 โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค 0 0 0
11 3313 โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม 0 0 0
12 1933 โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม 1 3 1
13 1946 โรงเรียนวัดหนัง 1 1 1
14 3314 โรงเรียนวัดอุทัยธาราม 0 0 0
15 3315 โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส 0 0 0
16 3316 โรงเรียนวัดโสมนัส 0 0 0
17 2012 โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 1 15 4
18 2055 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 1 12 5
19 3317 โรงเรียนอนุบาลสามเสน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 0 0 0
20 3320 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ 0 0 0
21 1572 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 1 1
22 3300 โรงเรียนกสิณธรอาคาเดมี่ 0 0 0
23 3301 โรงเรียนจำนงค์วิทยา 0 0 0
24 3302 โรงเรียนดวงวิภา 0 0 0
25 3304 โรงเรียนธนบุรีศึกษา 0 0 0
26 1635 โรงเรียนบูรณะศึกษา 1 1 1
27 3307 โรงเรียนปัญญาศักดิ์ 0 0 0
28 1804 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 1 1 1
29 3318 โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์ 0 0 0
30 3319 โรงเรียนโสมาภาพัฒนา 0 0 0
31 3305 โรงเรียนนาหลวง 0 0 0
32 1866 โรงเรียนวัดบึงบัว 3 18 7
33 1899 โรงเรียนวัดลาดกระบัง (ศีลาภิรัตอุปถัมภ์) 2 16 2
34 1986 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 1 6 2
รวม 16 78 28
106

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]