หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. นครพนม เขต 1

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 4670 โรงเรียนธารน้ำใจ 0 0 0
2 4671 โรงเรียนบ้านคำสว่าง 0 0 0
3 4672 โรงเรียนบ้านจำปา 0 0 0
4 4673 โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี 0 0 0
5 1144 โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม 2 6 4
6 1151 โรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์) 1 3 2
7 1160 โรงเรียนบ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง(พระราชธีราจารย์-ประชาอุปถัมภ์) 1 1 1
8 4674 โรงเรียนบ้านนาคู่ 0 0 0
9 1163 โรงเรียนบ้านนางเลิศ 1 2 2
10 4675 โรงเรียนบ้านนาทราย 0 0 0
11 4676 โรงเรียนบ้านนาม่วง 0 0 0
12 4677 โรงเรียนบ้านนาราชควาย 0 0 0
13 4678 โรงเรียนบ้านนาโดนใหม่ 0 0 0
14 4679 โรงเรียนบ้านผักขะย่านาคอยโนนแดง 0 0 0
15 1212 โรงเรียนบ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) 1 20 5
16 4680 โรงเรียนบ้านพระซองเหนือ 0 0 0
17 4681 โรงเรียนบ้านยอดชาดวิทยา 0 0 0
18 4682 โรงเรียนบ้านวังยาง 0 0 0
19 4683 โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง 0 0 0
20 4684 โรงเรียนบ้านหนองนางด่อน 0 0 0
21 4685 โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3 " 0 0 0
22 4686 โรงเรียนบ้านเหล่าทุ่ง 0 0 0
23 4687 โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ 0 0 0
24 1384 โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน 2 2 2
25 4688 โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ 0 0 0
26 4689 โรงเรียนบ้านโชคอำนวย 0 0 0
27 4690 โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก 0 0 0
28 1453 โรงเรียนลาดสว่างวิทยา 1 1 1
29 4691 โรงเรียนวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร" 0 0 0
30 4692 โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา 0 0 0
31 1476 โรงเรียนสุนทรวิจิตร 2 3 3
32 4693 โรงเรียนอนุบาลนครพนม 0 0 0
33 1565 โรงเรียนโพนทองวิทยาคาร 1 1 1
34 4694 โรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยา 0 0 0
รวม 12 39 21
60

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]