หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. นครพนม เขต 2

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 1027 โรงเรียนชุมชนประสานมิตร 2 2 2
2 4695 โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 0 0 0
3 4696 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม 0 0 0
4 4697 โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 0 0 0
5 4698 โรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่ 0 0 0
6 4699 โรงเรียนบ้านค้อ 0 0 0
7 4700 โรงเรียนบ้านงิ้วสร้างแก้ว 0 0 0
8 4701 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 0 0 0
9 4702 โรงเรียนบ้านท่าเรือ 0 0 0
10 4703 โรงเรียนบ้านนาคอย 0 0 0
11 4704 โรงเรียนบ้านนาคำ 0 0 0
12 1175 โรงเรียนบ้านนาหว้า 1 6 3
13 4705 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 0 0 0
14 1257 โรงเรียนบ้านสามัคคี 1 20 6
15 1373 โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1 10 3
16 4706 โรงเรียนบ้านโคกศรี 0 0 0
17 4707 โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก 0 0 0
18 1451 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1 3 2
19 4708 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 0 0 0
รวม 6 41 16
57

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]