หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. นครราชสีมา เขต 1

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 1038 โรงเรียนตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล) 1 3 2
2 1189 โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) 3 3 3
3 4545 โรงเรียนบ้านพลจลก 0 0 0
4 1220 โรงเรียนบ้านภูเขาลาด 1 1 1
5 4546 โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก 0 0 0
6 4547 โรงเรียนบ้านหนองพลอง 0 0 0
7 4548 โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์) 0 0 0
8 4549 โรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำ 0 0 0
9 4550 โรงเรียนบ้านโป่งแมลงวัน(จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์) 0 0 0
10 1425 โรงเรียนบ้านใหม่ (คุรุราษฎร์พัฒนา) 1 1 1
11 4551 โรงเรียนประชาสามัคคี 0 0 0
12 1460 โรงเรียนวัดสระแก้ว 5 16 8
13 1474 โรงเรียนสุขานารี 4 8 6
14 1497 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 9 32 15
15 1545 โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 6 40 16
16 1442 โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 1 1
17 1537 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บูรพาวิทยากร) 1 1 1
18 4552 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) 0 0 0
19 4553 โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) 0 0 0
รวม 32 106 54
160

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]