หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. นครราชสีมา เขต 2

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 1004 โรงเรียนชลประทานนาตลิ่งชัน 1 3 2
2 4554 โรงเรียนชลประทานบ้านกอโจด 0 0 0
3 4555 โรงเรียนชาติวิทยา 0 0 0
4 4556 โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา 0 0 0
5 4557 โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา 0 0 0
6 1063 โรงเรียนบ้านกุดจอกใหญ่ 1 2 2
7 4558 โรงเรียนบ้านดงพลอง 0 0 0
8 4559 โรงเรียนบ้านด่านพัฒนา 0 0 0
9 4560 โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ 0 0 0
10 1187 โรงเรียนบ้านบิง 2 2 2
11 4561 โรงเรียนบ้านบึงพระ 0 0 0
12 4562 โรงเรียนบ้านบุกระโทก 0 0 0
13 4563 โรงเรียนบ้านพระนารายณ์ 0 0 0
14 4564 โรงเรียนบ้านพิชิตคเชนทร์ 0 0 0
15 4565 โรงเรียนบ้านละกอ 0 0 0
16 4566 โรงเรียนบ้านลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ 0 0 0
17 1270 โรงเรียนบ้านหนองกก 1 1 1
18 4567 โรงเรียนบ้านหนองม่วงหวาน 0 0 0
19 4568 โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด 0 0 0
20 4569 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 0 0 0
21 1347 โรงเรียนบ้านหินดาด 1 3 2
22 4570 โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 0 0 0
23 1405 โรงเรียนบ้านโนนพฤกษ์ 1 1 1
24 4571 โรงเรียนบ้านโนนเพชร 0 0 0
25 4572 โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม 0 0 0
26 4573 โรงเรียนวัดหินมงคล 0 0 0
27 4574 โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ 0 0 0
28 1541 โรงเรียนเทียมนครวิทยา 1 1 1
29 4575 โรงเรียนโคกวังวนวิทยา 0 0 0
30 4576 โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร 0 0 0
รวม 8 13 11
24

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]