หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. นครราชสีมา เขต 4

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 1053 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1 1 16 5
2 4614 โรงเรียนบุญบันดาลวิทยานุสรณ์ 0 0 0
3 4615 โรงเรียนบ้านคลองเสือ 0 0 0
4 4616 โรงเรียนบ้านซับใต้ 0 0 0
5 1118 โรงเรียนบ้านดอนเมือง 1 3 2
6 1152 โรงเรียนบ้านท่าช้าง 1 1 1
7 4617 โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร) 0 0 0
8 4618 โรงเรียนบ้านบุตาสง 0 0 0
9 1202 โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) 1 2 2
10 1232 โรงเรียนบ้านลาดบัวขาว 1 1 1
11 4619 โรงเรียนบ้านวังกระสวย 0 0 0
12 4620 โรงเรียนบ้านวังโรงใหญ่สามัคคี 0 0 0
13 1238 โรงเรียนบ้านวังไทร 1 3 2
14 4621 โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา 0 0 0
15 4622 โรงเรียนบ้านหนองบัว 0 0 0
16 4623 โรงเรียนบ้านหนองมะค่า(ทองศรีสงเคราะห์) 0 0 0
17 4624 โรงเรียนบ้านหนองไม้ตาย(อำเภอสีคิ้ว) 0 0 0
18 4625 โรงเรียนบ้านหมูสี 0 0 0
19 4626 โรงเรียนบ้านห้วยตะคร้อ 0 0 0
20 4627 โรงเรียนบ้านโนนกระโดน 0 0 0
21 4628 โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210 0 0 0
22 4629 โรงเรียนบ้านโนนสง่า 0 0 0
23 4630 โรงเรียนประสารวิทยา 0 0 0
24 1448 โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ 1 8 3
25 1449 โรงเรียนรามวิทยาประชานุสรณ์ 1 3 2
26 4631 โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม 0 0 0
27 4632 โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม 0 0 0
28 1519 โรงเรียนอนุบาลอัจฉรา 1 1 1
29 4633 โรงเรียนเซนต์โยเซฟศึกษา 0 0 0
รวม 9 38 19
57

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]