หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. นครราชสีมา เขต 5

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 4634 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่น้ำ 0 0 0
2 1024 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย 1 38 8
3 1036 โรงเรียนดอนน้ำใสวิทยา 1 3 2
4 4635 โรงเรียนด่านขุนทด 0 0 0
5 1039 โรงเรียนถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์) 1 1 1
6 4636 โรงเรียนบ้านกุดสระแก้ว 0 0 0
7 1089 โรงเรียนบ้านคูเมือง 1 2 2
8 4637 โรงเรียนบ้านจั่นโคกรักษ์ 0 0 0
9 4638 โรงเรียนบ้านซับยาง 0 0 0
10 1106 โรงเรียนบ้านซินหนองเขวา 1 1 1
11 4639 โรงเรียนบ้านทรงธรรม 0 0 0
12 4640 โรงเรียนบ้านบึงปรือ 0 0 0
13 4641 โรงเรียนบ้านบุเขว้า 0 0 0
14 1214 โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี 4 4 4
15 4642 โรงเรียนบ้านมาบกราด 0 0 0
16 4643 โรงเรียนบ้านวัง (สายอนุกูล) 0 0 0
17 4644 โรงเรียนบ้านวังสนวน 0 0 0
18 4645 โรงเรียนบ้านวังโป่ง 0 0 0
19 1243 โรงเรียนบ้านสระขี้ตุ่น 2 2 2
20 4646 โรงเรียนบ้านสระตอง 0 0 0
21 1248 โรงเรียนบ้านสระแจง 1 2 2
22 4647 โรงเรียนบ้านสะพานหิน 0 0 0
23 1271 โรงเรียนบ้านหนองกก (อ.พระทองคำ) 1 1 1
24 1285 โรงเรียนบ้านหนองจาน 2 4 3
25 1289 โรงเรียนบ้านหนองดุม 1 1 1
26 4648 โรงเรียนบ้านหนองบง 0 0 0
27 4649 โรงเรียนบ้านหนองบัวตะเกียด 0 0 0
28 4650 โรงเรียนบ้านหนองพลวง 0 0 0
29 4651 โรงเรียนบ้านหนองยาง (อนุศาสนานุสรณ์) 0 0 0
30 4652 โรงเรียนบ้านหนองละมั่ง 0 0 0
31 1317 โรงเรียนบ้านหนองสรวง 1 10 3
32 1327 โรงเรียนบ้านหนองแดง 2 2 2
33 1333 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1 15 4
34 4653 โรงเรียนบ้านหลุง (ใหม่บุรพาคม) 0 0 0
35 4654 โรงเรียนบ้านหิงห้อย 0 0 0
36 1351 โรงเรียนบ้านห้วย 1 1 1
37 4655 โรงเรียนบ้านห้วยจรเข้ 1 3 2
38 4656 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเค็ม 0 0 0
39 4657 โรงเรียนบ้านห้วยบง 0 0 0
40 4658 โรงเรียนบ้านห้วยหุงเกลือ 0 0 0
41 4659 โรงเรียนบ้านเจริญผล 0 0 0
42 4660 โรงเรียนบ้านเสมา 0 0 0
43 4661 โรงเรียนบ้านแปรง 0 0 0
44 1394 โรงเรียนบ้านโคกแฝก 1 1 1
45 4662 โรงเรียนบ้านโนนเต็ง 0 0 0
46 4663 โรงเรียนบ้านโนนเมือง (เยี่ยมประชาสรรค์) 0 0 0
47 4664 โรงเรียนบ้านโพนไพล 0 0 0
48 4665 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข 0 0 0
49 4667 โรงเรียนวัดกุดพิมาน 0 0 0
50 4668 โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก (เสรีธรรมวิทยา) 0 0 0
51 4669 โรงเรียนวัดสระจรเข้ (อ.โนนไทย) 0 0 0
52 4666 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา 0 0 0
รวม 23 91 40
131

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]