หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. นครราชสีมา เขต 6

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 5002 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 0 0 0
2 5003 โรงเรียนชุมชนบ้านวัด 0 0 0
3 1056 โรงเรียนบ้านกระถิน 1 1 1
4 1074 โรงเรียนบ้านขามป้อม (สังวาลย์อนุสรณ์) 1 1 1
5 5004 โรงเรียนบ้านคอนเมือง 0 0 0
6 5005 โรงเรียนบ้านดอนเปล้า 0 0 0
7 1121 โรงเรียนบ้านดอนไผ่ 2 4 3
8 5006 โรงเรียนบ้านตะโกโคก 0 0 0
9 1128 โรงเรียนบ้านตากิ่ม 2 17 8
10 5007 โรงเรียนบ้านทองหลาง 0 0 0
11 5008 โรงเรียนบ้านทองหลางน้อย 0 0 0
12 5009 โรงเรียนบ้านบุเสมาทอง 0 0 0
13 5010 โรงเรียนบ้านประคำ 0 0 0
14 1195 โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 15 4
15 1199 โรงเรียนบ้านปอบิด 2 4 3
16 5011 โรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี 0 0 0
17 1247 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 1 1 1
18 5012 โรงเรียนบ้านหญ้าคาดอนเค็ง 0 0 0
19 1280 โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี 1 3 2
20 1283 โรงเรียนบ้านหนองคอม 1 1 1
21 1291 โรงเรียนบ้านหนองตาด 1 40 8
22 5013 โรงเรียนบ้านหนองบัวกระจาย 0 0 0
23 5014 โรงเรียนบ้านหนองปรือคึมม่วง 0 0 0
24 5015 โรงเรียนบ้านหนองผือ 0 0 0
25 1310 โรงเรียนบ้านหนองพรานปาน 1 3 2
26 5016 โรงเรียนบ้านหนองสะเดา 0 0 0
27 5017 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 0 0 0
28 5018 โรงเรียนบ้านหนองแขม 0 0 0
29 5019 โรงเรียนบ้านหมัน 0 0 0
30 5020 โรงเรียนบ้านเก่าค้อ 0 0 0
31 1368 โรงเรียนบ้านเมืองคง 1 1 1
32 5021 โรงเรียนบ้านแดงน้อย 0 0 0
33 5022 โรงเรียนบ้านโคกน้อย 0 0 0
34 5023 โรงเรียนบ้านโคกเสี่ยว 0 0 0
35 5024 โรงเรียนบ้านโนนระเวียง 0 0 0
36 5025 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 0 0 0
37 5026 โรงเรียนบ้านโนนเต็ง 0 0 0
38 5027 โรงเรียนบ้านโพนทอง 0 0 0
39 5028 โรงเรียนวัดบ้านหนองตะไก้ 0 0 0
40 1462 โรงเรียนวานิชวิทยา 1 1 1
41 5029 โรงเรียนเทศบาล ๒ (สหกรณ์สมทบ) 0 0 0
รวม 16 92 36
128

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]