หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. นครราชสีมา เขต 7

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 5030 โรงเรียนคูเตยราษฏร์สามัคคี 0 0 0
2 1026 โรงเรียนชุมชนประทาย 1 3 2
3 1028 โรงเรียนชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา 2 5 4
4 1033 โรงเรียนชุมชนโนนแดง 2 2 2
5 1042 โรงเรียนท่าลาด 1 1 1
6 5031 โรงเรียนบ้านกล้วย 0 0 0
7 1076 โรงเรียนบ้านขุยวิทยา 1 1 1
8 1077 โรงเรียนบ้านครบุรีศึกษา 1 3 2
9 1110 โรงเรียนบ้านดงบัง(สว่างวิทยา) 1 3 2
10 5032 โรงเรียนบ้านดอนตัดเรือ 0 0 0
11 1117 โรงเรียนบ้านดอนเขว้า 1 1 1
12 1126 โรงเรียนบ้านตะบอง"เจริญราษฎร์อุทิศ" 2 2 2
13 5033 โรงเรียนบ้านละหานสามัคคี 0 0 0
14 5034 โรงเรียนบ้านละโว้ 0 0 0
15 5035 โรงเรียนบ้านสะแกงาม 0 0 0
16 1258 โรงเรียนบ้านสาหร่ายวิทยา 1 3 2
17 1278 โรงเรียนบ้านหนองขาม 1 1 1
18 1286 โรงเรียนบ้านหนองจานใต้ 1 7 3
19 5036 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนหาดวิทยา 0 0 0
20 1298 โรงเรียนบ้านหนองบัว 1 3 2
21 5037 โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร 0 0 0
22 1312 โรงเรียนบ้านหนองยาง 1 1 1
23 5038 โรงเรียนบ้านหนองหลักสามัคคี 0 0 0
24 1361 โรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคี 1 3 2
25 5039 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยา 0 0 0
26 5040 โรงเรียนบ้านโกรกสำโรง 0 0 0
27 1393 โรงเรียนบ้านโคกหินช้าง 1 1 1
28 1409 โรงเรียนบ้านโนนสูง 1 1 1
29 5041 โรงเรียนบ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์ 0 0 0
30 1426 โรงเรียนบ้านใหม่ฉมวก 1 3 2
31 5042 โรงเรียนประโดกสามัคคี 0 0 0
32 1438 โรงเรียนพิกุลทอง 2 2 2
33 5043 โรงเรียนภูมิสิทธิ์วิทยา 0 0 0
34 1447 โรงเรียนรวมมิตรพัฒนา 1 35 8
35 5044 โรงเรียนวัดบ้านอุ่มจานโนนงิ้ว 0 0 0
36 5045 โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง 0 0 0
37 5046 โรงเรียนวัดวังน้ำ 0 0 0
38 5047 โรงเรียนวัดสองพี่่น้อง 0 0 0
39 5048 โรงเรียนวัดโชติการาม 0 0 0
40 5049 โรงเรียนหินแร่หนองนกเป็ดวิทยา 0 0 0
41 1488 โรงเรียนห้วยบงวิทยา 1 2 2
42 1495 โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา 2 4 4
43 5050 โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา 0 0 0
44 5051 โรงเรียนเมืองยาง "คุรุราษฎร์อุทิศ" 0 0 0
45 1552 โรงเรียนเมืองโดนสำโรง 1 2 1
46 1569 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๒(โคกตองเจริญ) 4 26 11
รวม 32 115 60
175

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]