หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 2967 โรงเรียนบ้านตลาด 0 0 0
2 627 โรงเรียนบ้านทวดทอง 2 6 3
3 2968 โรงเรียนบ้านปากพญา 0 0 0
4 736 โรงเรียนบ้านสันยูง 1 1 1
5 775 โรงเรียนบ้านเนิน 1 3 2
6 2969 โรงเรียนมุสลิมสันติธรรมมูลนิธิ 0 0 0
7 815 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 4 1 1 1
8 2970 โรงเรียนวัดคีรีกันทร์ 0 0 0
9 833 โรงเรียนวัดทางพูน 1 1 1
10 836 โรงเรียนวัดทุ่งแย้ 4 10 6
11 2971 โรงเรียนวัดท่าช้าง 0 0 0
12 2972 โรงเรียนวัดบางตะพาน 0 0 0
13 855 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1 10 3
14 858 โรงเรียนวัดพังยอม 1 20 6
15 860 โรงเรียนวัดมหาชัยวนาราม 1 2 2
16 861 โรงเรียนวัดมุขธารา 1 3 2
17 863 โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ 1 1 1
18 2973 โรงเรียนวัดสระเพลง 0 0 0
19 872 โรงเรียนวัดสวนพล 1 1 1
20 907 โรงเรียนวัดโบสถ์ 2 13 4
21 914 โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา 1 40 8
22 923 โรงเรียนสิทธาภัทร์ 1 1 1
23 937 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 3 5 4
24 988 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง) 1 1 1
รวม 24 119 47
166

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]