หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 529 โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร 2 5 4
2 537 โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา 1 2 2
3 2974 โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยก 0 0 0
4 2975 โรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง 0 0 0
5 2976 โรงเรียนชุมชนวัดกะทูนเหนือ 0 0 0
6 2977 โรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์ 0 0 0
7 2978 โรงเรียนบ้านกุยเหนือ 0 0 0
8 2979 โรงเรียนบ้านคลองกุย 0 0 0
9 2980 โรงเรียนบ้านคลองสาย 0 0 0
10 2981 โรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือ 0 0 0
11 584 โรงเรียนบ้านคลองโอม 1 2 2
12 589 โรงเรียนบ้านควนประชาสรรค์ 1 3 2
13 598 โรงเรียนบ้านคอกช้าง 1 2 2
14 630 โรงเรียนบ้านทอนวังปราง 1 3 2
15 2982 โรงเรียนบ้านทะเลสองห้อง 0 0 0
16 636 โรงเรียนบ้านทุ่งกรวด 1 3 2
17 655 โรงเรียนบ้านนา 1 1 1
18 2983 โรงเรียนบ้านนาพา 0 0 0
19 664 โรงเรียนบ้านน้ำพุ 1 1 1
20 2984 โรงเรียนบ้านบนควน 0 0 0
21 2985 โรงเรียนบ้านปากน้ำ 0 0 0
22 2986 โรงเรียนบ้านปากแพรก 0 0 0
23 2987 โรงเรียนบ้านวังตลับ 0 0 0
24 2988 โรงเรียนบ้านหนองหว้า (ชมายนุกูล) 0 0 0
25 2989 โรงเรียนบ้านหนองเจ 0 0 0
26 2990 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 0 0 0
27 2991 โรงเรียนบ้านหาดทรายแก้ว 0 0 0
28 763 โรงเรียนบ้านเกาะขวัญ 1 1 1
29 2992 โรงเรียนบ้านโคกมะขาม 0 0 0
30 2993 โรงเรียนบ้านไร่มุสลิม 0 0 0
31 2994 โรงเรียนบ้านไสยาสน์ 0 0 0
32 2995 โรงเรียนบ้านไสส้าน 0 0 0
33 2996 โรงเรียนประชาอุทิศมูลนิธิ 0 0 0
34 2997 โรงเรียนพรรณราชลเขต 0 0 0
35 813 โรงเรียนรัตนศึกษา 2 3 2
36 816 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖ 1 1 1
37 2999 โรงเรียนวัดขนาน 0 0 0
38 3000 โรงเรียนวัดคงคาเจริญ 0 0 0
39 828 โรงเรียนวัดจันดี 4 13 8
40 3001 โรงเรียนวัดทุ่งนาใหม่ 0 0 0
41 837 โรงเรียนวัดท่ายาง 1 7 3
42 838 โรงเรียนวัดธรรมเผด็จ 1 3 2
43 3002 โรงเรียนวัดประดิษฐาราม 0 0 0
44 3003 โรงเรียนวัดมังคลาราม 0 0 0
45 3004 โรงเรียนวัดราษฎร์ประดิษฐ์ 0 0 0
46 3005 โรงเรียนวัดลำนาว 0 0 0
47 867 โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ 5 14 10
48 3006 โรงเรียนวัดหน้าเขา 0 0 0
49 3007 โรงเรียนวัดหาดสูง 0 0 0
50 886 โรงเรียนวัดเขากลาย 1 1 1
51 3008 โรงเรียนวัดเสม็ดจวน 0 0 0
52 3009 โรงเรียนวัดโคกหาด 0 0 0
53 3010 โรงเรียนวัดโคกเมรุ 0 0 0
54 911 โรงเรียนวัดไม้เรียง 1 6 3
55 3011 โรงเรียนวิทยานุเคราะห์ 0 0 0
56 3012 โรงเรียนสมสรร 0 0 0
57 3013 โรงเรียนสังวาลย์วิท ๗ 0 0 0
58 3014 โรงเรียนสุมณฑาศึกษา 0 0 0
59 3015 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ 0 0 0
60 3016 โรงเรียนองค์การสวนยาง 3 0 0 0
61 3017 โรงเรียนโสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 0 0 0
62 2998 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๑๙ 0 0 0
รวม 27 71 49
120

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]