หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 3018 โรงเรียนชุมชนควนดินแดงมิตรภาพที่ 173 0 0 0
2 544 โรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม 2 3 3
3 547 โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี 2 2 2
4 548 โรงเรียนชุมชนวัดเกาะเพชร 1 3 2
5 549 โรงเรียนชุมชนวัดเขาลำปะ 1 15 4
6 554 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่าข้าม 1 5 2
7 564 โรงเรียนบ้านกลอง 2 3 3
8 3019 โรงเรียนบ้านควนชิง 0 0 0
9 3020 โรงเรียนบ้านควนมิตร 0 0 0
10 594 โรงเรียนบ้านควนเงิน 1 1 1
11 610 โรงเรียนบ้านชะอวด 1 3 2
12 620 โรงเรียนบ้านตรอกแค 1 3 2
13 637 โรงเรียนบ้านทุ่งขวัญแก้ว 1 15 4
14 644 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 2 4 3
15 663 โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ 1 8 3
16 3021 โรงเรียนบ้านบางตะลุมพอ 0 0 0
17 3022 โรงเรียนบ้านบางน้อย 0 0 0
18 670 โรงเรียนบ้านบางปรง 1 1 1
19 703 โรงเรียนบ้านปากพรุ 1 2 2
20 704 โรงเรียนบ้านปากเชียร 2 13 5
21 3023 โรงเรียนบ้านวังหอน 0 0 0
22 3024 โรงเรียนบ้านหนองหิน 0 0 0
23 796 โรงเรียนบ้านไสขาม 1 1 1
24 818 โรงเรียนร่อนพิบูลย์ 1 1 1
25 3026 โรงเรียนวัดควนชะลิก 0 0 0
26 3027 โรงเรียนวัดท้ายทะเล 0 0 0
27 3028 โรงเรียนวัดบางตะพาน 0 0 0
28 3029 โรงเรียนวัดบูรณาวาส 0 0 0
29 3030 โรงเรียนวัดบ้านใหม่บน 0 0 0
30 851 โรงเรียนวัดปลายสระ 1 1 1
31 852 โรงเรียนวัดปากควน 3 3 3
32 866 โรงเรียนวัดวังฆ้อง 1 3 2
33 3031 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 0 0 0
34 876 โรงเรียนวัดสามัคยาราม 1 1 1
35 3032 โรงเรียนวัดหนองจิก 0 0 0
36 3033 โรงเรียนวัดอัฒฑศาสนาราม 0 0 0
37 3034 โรงเรียนวัดเกาะจาก 0 0 0
38 3035 โรงเรียนวัดโคกทราง 0 0 0
39 905 โรงเรียนวัดโคกสูง 1 2 2
40 912 โรงเรียนวัดไม้เสียบ 1 20 5
41 3036 โรงเรียนสุนทราภิบาล 0 0 0
42 925 โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล) 1 1 1
43 3037 โรงเรียนอนุบาลพลพันธ์ 0 0 0
44 3025 โรงเรียนภูมิสถิตวิทยา 0 0 0
รวม 31 114 56
170

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]