หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 538 โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 3 26 9
2 550 โรงเรียนชุมชนใหม่ 1 1 1
3 649 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 1 1 1
4 727 โรงเรียนบ้านวังลุง 1 3 2
5 731 โรงเรียนบ้านสระบัว 1 3 2
6 787 โรงเรียนบ้านโรงเหล็ก 1 2 2
7 821 โรงเรียนวัดกลาง 1 1 1
8 849 โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 1 1
9 854 โรงเรียนวัดพรหมโลก 1 1 1
10 873 โรงเรียนวัดสวนศิขรบรรพต 1 3 2
11 878 โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต 2 2 2
12 887 โรงเรียนวัดเขาขุนพนม 1 5 2
13 889 โรงเรียนวัดเขาน้อย(สิชล1) 1 2 1
14 957 โรงเรียนเคียงศิริ 2 8 5
รวม 18 59 32
91

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]