หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. นครสวรรค์ เขต 1

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 027 โรงเรียนชุมชนวัดคลองปลากด 1 1 1
2 2227 โรงเรียนบ้านคลองม่วง 0 0 0
3 5908 โรงเรียนบ้านปรางค์ 0 0 0
4 2228 โรงเรียนบ้านหนองเต่า 0 0 0
5 2229 โรงเรียนบ้านเนิน 0 0 0
6 2230 โรงเรียนพยุหะวิทยา 0 0 0
7 352 โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร 1 10 3
8 2231 โรงเรียนวัดคลองบางเดื่อ 0 0 0
9 2232 โรงเรียนวัดคลองยาง“ประชาพัฒนา” 0 0 0
10 2233 โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม 0 0 0
11 2234 โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ 0 0 0
12 2235 โรงเรียนวัดปากคลองปลากด 0 0 0
13 2236 โรงเรียนวัดพันลาน 0 0 0
14 396 โรงเรียนวัดรังงาม 1 1 1
15 5907 โรงเรียนวัดศรีอุทุมพร 1 3 2
16 2237 โรงเรียนวัดหนองกระโดน 0 0 0
17 2238 โรงเรียนวัดหนองปลิง 0 0 0
18 2239 โรงเรียนวัดหัวถนน 0 0 0
19 2240 โรงเรียนวัดหาดเสลา(ไพศาลศิริราษฎร์อุปถัมภ์) 0 0 0
20 2241 โรงเรียนวัดเขามโน 0 0 0
21 2242 โรงเรียนวัดเนินมะขามงาม 0 0 0
22 435 โรงเรียนสามแยกเจ้าพระยา 1 3 2
23 2244 โรงเรียนอนุบาลชุมแสง(วัดทับกฤชกลาง) 0 0 0
24 454 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 1 1
25 461 โรงเรียนอนุบาลยุวพัฒน์ 1 1 1
26 480 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1 1 1
27 503 โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ 1 15 1
28 2246 โรงเรียนเนินมะกอก 0 0 0
29 2247 โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 0 0 0
30 2243 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ 0 0 0
31 2245 โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำโพใต้ 0 0 0
32 508 โรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาส 1 2 2
รวม 10 38 15
53

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]