หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. นครสวรรค์ เขต 2

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 2248 โรงเรียนบ้านคลองน้ำโจน 0 0 0
2 2249 โรงเรียนบ้านคลองม่วง 0 0 0
3 2250 โรงเรียนบ้านงิ้วแบ้ 0 0 0
4 2251 โรงเรียนบ้านชุมม่วง 0 0 0
5 068 โรงเรียนบ้านดงสีเสียด 1 2 2
6 071 โรงเรียนบ้านดอนจังหัน 2 4 3
7 2252 โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง 0 0 0
8 080 โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ 1 2 2
9 2253 โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม 0 0 0
10 2254 โรงเรียนบ้านท่ามะกรูด 0 0 0
11 2255 โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 0 0 0
12 2256 โรงเรียนบ้านบ่อกระปุง 0 0 0
13 2257 โรงเรียนบ้านปางงู 0 0 0
14 2258 โรงเรียนบ้านปางชัย 0 0 0
15 2259 โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ 0 0 0
16 130 โรงเรียนบ้านปางสุด 1 3 2
17 147 โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ 1 2 2
18 154 โรงเรียนบ้านยอดห้วยแก้ว 1 10 3
19 2260 โรงเรียนบ้านลานตะแบก 0 0 0
20 2261 โรงเรียนบ้านวังชุมพร 0 0 0
21 2262 โรงเรียนบ้านวังสำราญ 0 0 0
22 190 โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 2 2 2
23 2263 โรงเรียนบ้านหนองจิก 0 0 0
24 2264 โรงเรียนบ้านหนองแฟบ 0 0 0
25 2265 โรงเรียนบ้านหนองไม้ 0 0 0
26 2266 โรงเรียนบ้านหินดาด 0 0 0
27 2267 โรงเรียนบ้านเขาแม่กระทู้ 0 0 0
28 2268 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีสามัคคี 0 0 0
29 2269 โรงเรียนบ้านใหม่ศรีนคร 0 0 0
30 2270 โรงเรียนบ้านไทรทองสามัคคี 0 0 0
31 340 โรงเรียนบ้านไร่ไทรทองพระยาลับแล 1 1 1
32 2271 โรงเรียนวัดจิกลาด 0 0 0
33 2272 โรงเรียนวัดบางแก้ว 0 0 0
34 2273 โรงเรียนวัดบ้านคลอง 0 0 0
35 389 โรงเรียนวัดบ้านไร่ 1 3 2
36 2274 โรงเรียนวัดวังม้า 0 0 0
37 403 โรงเรียนวัดสวนหลวง 1 3 2
38 404 โรงเรียนวัดหนองตางู 1 1 1
39 2275 โรงเรียนวัดหนองปลาไหล 0 0 0
40 2276 โรงเรียนวัดเขาห้วยลุง 0 0 0
41 2277 โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี 0 0 0
42 2278 โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง 0 0 0
43 462 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 3 5 4
44 488 โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน 1 2 1
45 2279 โรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์ 0 0 0
46 521 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 59 1 3 2
รวม 18 43 29
72

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]