หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. นครสวรรค์ เขต 3

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 2281 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำวิ่ง 0 0 0
2 2282 โรงเรียนธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์) 0 0 0
3 2283 โรงเรียนบ้านคลองกำลัง 0 0 0
4 2284 โรงเรียนบ้านคลองบอน 0 0 0
5 2285 โรงเรียนบ้านช่องคีรี 0 0 0
6 2286 โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง 0 0 0
7 168 โรงเรียนบ้านร่องหอย 2 4 3
8 2287 โรงเรียนบ้านลำพยนต์ 0 0 0
9 174 โรงเรียนบ้านวังกระโดนน้อย 1 2 2
10 2288 โรงเรียนบ้านวังกระโดนใหญ่ 0 0 0
11 2289 โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์ประสิทธิ์สุทธิสุวรรณ) 0 0 0
12 220 โรงเรียนบ้านหนองสะเอ้ง 1 1 1
13 224 โรงเรียนบ้านหนองเต็งรัง 1 1 1
14 2290 โรงเรียนบ้านหนองไผ่(หนองบัว) 0 0 0
15 2291 โรงเรียนบ้านหลักสิบเก้าสามัคคี 0 0 0
16 2292 โรงเรียนบ้านเขาค้างคาว 0 0 0
17 266 โรงเรียนบ้านเขาปูน 1 1 1
18 2293 โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ 0 0 0
19 317 โรงเรียนบ้านโคกกร่าง 1 1 1
20 319 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 1 15 4
21 2294 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 0 0 0
22 2295 โรงเรียนบ้านโพธิ์ประสาท 0 0 0
23 378 โรงเรียนวัดดอนคา 1 3 2
24 2296 โรงเรียนวัดพนมเศษ 0 0 0
25 2297 โรงเรียนวัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล) 0 0 0
26 2298 โรงเรียนวัดสำโรงชัย 0 0 0
27 2299 โรงเรียนวัดหนองเบน 0 0 0
28 2300 โรงเรียนวัดเขาฝา 0 0 0
29 429 โรงเรียนสหชาติเศรษฐกิจวิทยา 1 3 2
30 2302 โรงเรียนอนุบาลตากฟ้า 0 0 0
31 2303 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 0 0 0
32 471 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 5 37 13
33 494 โรงเรียนอุดมพัฒนา 1 1 1
34 2280 โรงเรียนจงซันเซียะเซี่ยว 0 0 0
35 345 โรงเรียนปรียาโชติ 1 1 1
36 2301 โรงเรียนสามมิตร 0 0 0
37 2304 โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ 0 0 0
รวม 17 70 32
102

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]