หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. นนทบุรี เขต 1

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 1574 โรงเรียนกลาโหมอุทิศ 1 1 1
2 1610 โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า 1 3 2
3 3586 โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 0 0 0
4 1796 โรงเรียนมหาสวัสดิ์(ราษฎรบำรุง) 2 7 4
5 1889 โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ 1 3 2
6 1994 โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต 4 5 5
7 2037 โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 2 11 4
8 2077 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 8 3
9 1876 โรงเรียนวัดประชารังสรรค์ 1 1 1
10 1623 โรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 วัดท้ายเมือง 1 1 1
รวม 14 40 23
63

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]