หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. นนทบุรี เขต 2

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 3625 โรงเรียนกสิณธร 0 0 0
2 1582 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1 1 1
3 1595 โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 1 1 1
4 1596 โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ 1 20 6
5 3626 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 0 0 0
6 1632 โรงเรียนบางบัวทองราษฎร์บำรุง 1 1 1
7 3627 โรงเรียนพิชญศึกษา 0 0 0
8 1812 โรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) 1 1 1
9 1813 โรงเรียนวัดคลองขุนศรี 1 1 1
10 1842 โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) 1 2 1
11 3628 โรงเรียนวัดบางพูดใน(นนทวิทยา) 0 0 0
12 1861 โรงเรียนวัดบางรักใหญ่(สายอักษรศรี) 1 16 5
13 3629 โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร) 0 0 0
14 3630 โรงเรียนวัดลาดปลาดุก 0 0 0
15 1913 โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม 1 6 3
16 3631 โรงเรียนวัดอินทร์ 0 0 0
17 3632 โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ 0 0 0
18 3633 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 0 0 0
19 3634 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ 0 0 0
20 3635 โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี 0 0 0
21 3636 โรงเรียนสุเหร่าเขียว 0 0 0
22 3637 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ 0 0 0
23 3638 โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร 0 0 0
24 1868 โรงเรียนวัดบ่อ 1 2 1
รวม 10 51 21
72

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]