หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. นราธิวาส เขต 2

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 5851 โรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่ 172 0 0 0
2 688 โรงเรียนบ้านบาลูกายาอิง 1 1 1
3 5852 โรงเรียนบ้านยะหอ 0 0 0
4 725 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะซามา 1 1 1
5 739 โรงเรียนบ้านสุไหงโกลก 1 1 1
6 5853 โรงเรียนบ้านแว้ง 0 0 0
7 5854 โรงเรียนรักไทย 0 0 0
8 847 โรงเรียนวัดประชุมชลธารา 2 2 2
9 552 โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1 2 1
10 5855 โรงเรียนรังผึ้ง 0 0 0
11 5856 โรงเรียนเกษมทรัพย์ 0 0 0
รวม 6 7 6
13

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]