หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. นราธิวาส เขต 3

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 568 โรงเรียนบ้านกอแนะเหนือ 1 2 2
2 3038 โรงเรียนบ้านกาลิซา 0 0 0
3 3039 โรงเรียนบ้านกาเด็ง 0 0 0
4 617 โรงเรียนบ้านดุซงญอ 1 3 2
5 3040 โรงเรียนบ้านตาโงะ 0 0 0
6 667 โรงเรียนบ้านน้ำหอม 1 3 2
7 691 โรงเรียนบ้านบูเกะตาโมง 1 3 2
8 3041 โรงเรียนบ้านยานิง 0 0 0
9 3042 โรงเรียนบ้านลาไม 0 0 0
10 3043 โรงเรียนบ้านเจ๊ะเก 0 0 0
11 3044 โรงเรียนบ้านโคก 0 0 0
12 3045 โรงเรียนไอยรานุสรณ์ 0 0 0
รวม 4 11 8
19

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]