หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. น่าน เขต 1

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 2305 โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร 0 0 0
2 2307 โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา 0 0 0
3 2308 โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย 0 0 0
4 054 โรงเรียนบ้านก้อ 1 3 2
5 2310 โรงเรียนบ้านขึ่งงามมงคล 0 0 0
6 061 โรงเรียนบ้านคำเรือง 1 5 2
7 070 โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 2 2
8 074 โรงเรียนบ้านดอนไพรวัลย์ 1 3 2
9 101 โรงเรียนบ้านนาเคียน 1 3 2
10 2311 โรงเรียนบ้านน้ำตวง 0 0 0
11 106 โรงเรียนบ้านน้ำลัด 1 3 2
12 2312 โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง 0 0 0
13 132 โรงเรียนบ้านปางเป๋ย 2 6 4
14 2313 โรงเรียนบ้านพรหม 0 0 0
15 149 โรงเรียนบ้านฟ้า 1 1 1
16 188 โรงเรียนบ้านศรีนาม่าน 1 3 2
17 2314 โรงเรียนบ้านศาลา 0 0 0
18 194 โรงเรียนบ้านสบยาง 1 3 2
19 204 โรงเรียนบ้านสันทะ 1 1 1
20 210 โรงเรียนบ้านสาคร 1 3 2
21 2315 โรงเรียนบ้านสาลี่ 0 0 0
22 252 โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้ว 1 1 1
23 2316 โรงเรียนบ้านเชียงยืน 0 0 0
24 278 โรงเรียนบ้านเรือง 1 2 2
25 341 โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์ 1 1 1
26 2317 โรงเรียนภูเค็งพัฒนา 0 0 0
27 366 โรงเรียนราชานุบาล 2 2 2
28 440 โรงเรียนหาดทรายทองวิทยาคาร 4 4 4
29 2306 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ (เทศบาลบ้านภูมินทร์) 0 0 0
30 2309 โรงเรียนนิธิวิทย์ 0 0 0
31 046 โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 2 8 3
32 2318 โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 0 0 0
รวม 24 54 37
91

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]