หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. น่าน เขต 2

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 2319 โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115 0 0 0
2 029 โรงเรียนชุมชนศิลาแลง 1 2 2
3 2320 โรงเรียนท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท์ 0 0 0
4 2321 โรงเรียนบ้านขุนน้ำน่าน 0 0 0
5 2322 โรงเรียนบ้านชี 0 0 0
6 2323 โรงเรียนบ้านดอนมูล(แงง) 0 0 0
7 077 โรงเรียนบ้านด่าน 1 8 3
8 099 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ 1 1 1
9 2324 โรงเรียนบ้านน้ำคา 0 0 0
10 105 โรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนา 1 2 2
11 115 โรงเรียนบ้านบ่อหยวก 1 3 2
12 120 โรงเรียนบ้านปงสนุก 6 8 7
13 123 โรงเรียนบ้านปรางค์ 2 4 3
14 170 โรงเรียนบ้านร้อง 2 26 8
15 193 โรงเรียนบ้านสบมาง 1 3 2
16 195 โรงเรียนบ้านสบเป็ด 7 34 14
17 199 โรงเรียนบ้านสว้า 1 1 1
18 212 โรงเรียนบ้านหนอง 1 3 2
19 2325 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 0 0 0
20 241 โรงเรียนบ้านห้วยฟอง 1 40 8
21 2326 โรงเรียนบ้านห้วยโก๋น 0 0 0
22 339 โรงเรียนบ้านไร่ 1 2 2
23 357 โรงเรียนภูคาวิทยาคม 1 1 1
24 2327 โรงเรียนมณีพฤกษ์ 0 0 0
25 371 โรงเรียนวรนคร 3 5 4
26 425 โรงเรียนสกาดพัฒนา 1 1 1
27 428 โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย 4 7 6
28 430 โรงเรียนสองแคว 1 1 1
29 515 โรงเรียนแสนทองวิทยา 1 1 1
30 519 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 1 2 2
31 520 โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี 2 2 2
32 2328 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 (บ้านงอบ) 0 0 0
รวม 41 157 75
232

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]