หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. บุรีรัมย์ เขต 2

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 4780 โรงเรียนชุมชนบ้านสองชั้น 0 0 0
2 1052 โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 1 2 2
3 4781 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3 0 0 0
4 4782 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 0 0 0
5 4783 โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคี (อ.ห้วยราช) 0 0 0
6 4784 โรงเรียนบ้านจรเข้มาก 0 0 0
7 4785 โรงเรียนบ้านตัวอย่าง 0 0 0
8 4786 โรงเรียนบ้านตาอี 0 0 0
9 4787 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 0 0 0
10 4788 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 0 0 0
11 4789 โรงเรียนบ้านบุ(รัฐราษฎร์รังสฤษฎ์) 0 0 0
12 1204 โรงเรียนบ้านป่าชัน 1 1 1
13 4790 โรงเรียนบ้านยาง (อ.กระสัง) 0 0 0
14 4791 โรงเรียนบ้านละลมพนู 0 0 0
15 4792 โรงเรียนบ้านละเวี้ย(แปลงคุรุราษฎร์บำรุง) 0 0 0
16 4793 โรงเรียนบ้านศรีถาวร 0 0 0
17 4794 โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม 0 0 0
18 4795 โรงเรียนบ้านหนองตะขบ 0 0 0
19 4796 โรงเรียนบ้านหนองบอน 0 0 0
20 4797 โรงเรียนบ้านหนองบอนวิทยา 0 0 0
21 4798 โรงเรียนบ้านหนองเก็ม 0 0 0
22 4799 โรงเรียนบ้านหนองเต็ง "จันทศิริอนุสรณ์" 0 0 0
23 1341 โรงเรียนบ้านหว้า 1 2 1
24 4800 โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ 0 0 0
25 1364 โรงเรียนบ้านเขาคอก 1 1 1
26 1385 โรงเรียนบ้านแสลงโทน 2 16 4
27 4801 โรงเรียนบ้านโคกตูม 0 0 0
28 4802 โรงเรียนบ้านโคกสูง 0 0 0
29 4803 โรงเรียนบ้านโคกเพชรไสยา 0 0 0
30 4804 โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 0 0 0
31 4805 โรงเรียนวัดตะลุงเก่า 0 0 0
32 4806 โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ 0 0 0
33 4807 โรงเรียนวัดบ้านปะทัดบุ 0 0 0
34 4808 โรงเรียนวัดบ้านเมืองต่ำ 0 0 0
35 1457 โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก 1 10 3
36 1458 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 1 1 1
37 4809 โรงเรียนวัดบ้านไพบูลย์ 0 0 0
38 4810 โรงเรียนวัดปทุมคงคา 0 0 0
39 4811 โรงเรียนวัดสำโรง 0 0 0
40 4812 โรงเรียนวัดอินทบูรพา 0 0 0
41 4813 โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 0 0 0
42 4814 โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด 0 0 0
43 4815 โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ 0 0 0
44 4816 โรงเรียนอนุบาลห้วยราช 0 0 0
รวม 8 33 13
46

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]