หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. บุรีรัมย์ เขต 3

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 4818 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง 0 0 0
2 4819 โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร 0 0 0
3 4820 โรงเรียนชุมชนวัดโคกกลาง "สระมะค่าวิทยา" 0 0 0
4 4823 โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง 0 0 0
5 4824 โรงเรียนบ้านคลองโป่ง 0 0 0
6 4825 โรงเรียนบ้านคอกควาย (สันติภาพคุรุราษฎร์พัฒนา) 0 0 0
7 4826 โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ 0 0 0
8 4827 โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ 0 0 0
9 1127 โรงเรียนบ้านตากอง 1 2 2
10 4828 โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1) 0 0 0
11 4829 โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน 0 0 0
12 4830 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 0 0 0
13 4831 โรงเรียนบ้านนายาวสามัคคี 0 0 0
14 4832 โรงเรียนบ้านบุกระสัง 0 0 0
15 1201 โรงเรียนบ้านปากช่อง 1 1 1
16 4833 โรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์ 0 0 0
17 4834 โรงเรียนบ้านลำนางรอง 0 0 0
18 4835 โรงเรียนบ้านศรีภูมิ 0 0 0
19 4836 โรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง 0 0 0
20 4837 โรงเรียนบ้านสระสะแก 0 0 0
21 1272 โรงเรียนบ้านหนองกง 1 3 2
22 4838 โรงเรียนบ้านหนองตาดำ 0 0 0
23 1296 โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น 1 1 1
24 4839 โรงเรียนบ้านหนองบัวลี 0 0 0
25 5911 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าวัว 1 3 2
26 4840 โรงเรียนบ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยา 0 0 0
27 4841 โรงเรียนบ้านหนองแวง 0 0 0
28 4842 โรงเรียนบ้านหินโคน 0 0 0
29 4843 โรงเรียนบ้านอุบลสามัคคี 0 0 0
30 4844 โรงเรียนบ้านเสาเดียวอนุสรณ์ 0 0 0
31 4845 โรงเรียนบ้านโคกกระชาย 0 0 0
32 4846 โรงเรียนบ้านโคกตาพรม 0 0 0
33 4847 โรงเรียนบ้านโคกลอย 0 0 0
34 4848 โรงเรียนบ้านโคกโสนทองวิทยา 0 0 0
35 1395 โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง 1 1 1
36 4849 โรงเรียนบ้านโนนศิลา 0 0 0
37 4850 โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย 0 0 0
38 4853 โรงเรียนวราวัฒนา 0 0 0
39 4854 โรงเรียนวัดก้านเหลือง 0 0 0
40 1455 โรงเรียนวัดน้ำไหล 1 1 1
41 4855 โรงเรียนวัดสุขสำราญ 0 0 0
42 4856 โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิ่งอนุสรณ์) 0 0 0
43 4857 โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) 0 0 0
44 1501 โรงเรียนอนุบาลปะคำ 1 3 2
45 1516 โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ 2 3 3
46 1526 โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย 1 15 4
47 4858 โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 0 0 0
48 1542 โรงเรียนเบญจมาศกุญชร 1 1 1
49 4860 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 26 0 0 0
50 994 โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 1 1
51 4817 โรงเรียนชนิดา 0 0 0
52 4822 โรงเรียนนิภาศิริ 0 0 0
53 4851 โรงเรียนภรภัทร 0 0 0
54 4852 โรงเรียนมารีพิทักษ์ 0 0 0
55 4859 โรงเรียนแสนสุข 0 0 0
56 4821 โรงเรียนทีโอเอวิทยา(เทศบาล๑) 0 0 0
รวม 13 35 21
56

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]