หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. บุรีรัมย์ เขต 4

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 4861 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 0 0 0
2 4862 โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์) 0 0 0
3 4863 โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก 0 0 0
4 4864 โรงเรียนบ้านกระทุ่ม 0 0 0
5 4865 โรงเรียนบ้านขามพิมาย 0 0 0
6 4866 โรงเรียนบ้านคูบอน 0 0 0
7 1098 โรงเรียนบ้านชุมแสง(สตึก 6) 1 1 1
8 4867 โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน 0 0 0
9 4868 โรงเรียนบ้านดอน 0 0 0
10 4869 โรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคี 0 0 0
11 1135 โรงเรียนบ้านตาหล่ำ 1 2 2
12 4870 โรงเรียนบ้านทองหลาง 0 0 0
13 4871 โรงเรียนบ้านทุ่งวัง 0 0 0
14 4872 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 0 0 0
15 4873 โรงเรียนบ้านท่าเรือ 0 0 0
16 4874 โรงเรียนบ้านสระกุด 0 0 0
17 4875 โรงเรียนบ้านสาวเอ้ 0 0 0
18 4876 โรงเรียนบ้านหนองกับ 0 0 0
19 1277 โรงเรียนบ้านหนองขวาง 1 3 2
20 4877 โรงเรียนบ้านหนองครก 0 0 0
21 4878 โรงเรียนบ้านหนองดุม 0 0 0
22 4879 โรงเรียนบ้านหนองดุมหัวช้าง(ราษฎร์พัฒนา) 0 0 0
23 4880 โรงเรียนบ้านหนองตาด 0 0 0
24 4881 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 0 0 0
25 4882 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 0 0 0
26 4883 โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) 0 0 0
27 4884 โรงเรียนบ้านหนองเชือก 0 0 0
28 4885 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 0 0 0
29 4886 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 0 0 0
30 4887 โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ 0 0 0
31 1363 โรงเรียนบ้านเขว้า 1 2 2
32 4888 โรงเรียนบ้านเสม็ด(สตึก 6) 0 0 0
33 4889 โรงเรียนบ้านเสม็ดสถาปัตย์ 0 0 0
34 4890 โรงเรียนบ้านแดง(สหราษฎร์วิทยา) 0 0 0
35 4891 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 0 0 0
36 4892 โรงเรียนบ้านโคกเมือง 0 0 0
37 4893 โรงเรียนบ้านโนนกลาง 0 0 0
38 4894 โรงเรียนวัดท่าเยี่ยม 0 0 0
39 4895 โรงเรียนวัดบัวทอง 0 0 0
40 4896 โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ 0 0 0
41 4897 โรงเรียนวัดบ้านพลับ 0 0 0
42 4898 โรงเรียนวัดบ้านสำราญราษฏร์ 0 0 0
43 4899 โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย 0 0 0
44 4900 โรงเรียนวัดบ้านโนนมาลัย 0 0 0
45 4901 โรงเรียนวัดสระบัว 0 0 0
46 4902 โรงเรียนวัดสิริมงคล 0 0 0
47 4903 โรงเรียนสามัคคีเทพอำนวย 0 0 0
48 1511 โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) 1 1 1
49 4905 โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์ 0 0 0
50 4904 โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา 0 0 0
รวม 5 9 8
17

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]