หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. ปทุมธานี เขต 1

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 1576 โรงเรียนคลองบางโพธิ์ 1 5 2
2 1577 โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 5 7 6
3 3669 โรงเรียนคลองสอง 0 0 0
4 3670 โรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร) 0 0 0
5 3671 โรงเรียนชุมชนวัดบางกะดี 0 0 0
6 1606 โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ 1 2 2
7 1631 โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ 1 1 1
8 3674 โรงเรียนบุญค้มราษฎร์บำรุง 0 0 0
9 3675 โรงเรียนบ้านคลองเจ้าเมือง 0 0 0
10 1784 โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 3 10 6
11 3678 โรงเรียนลำสนุ่น 0 0 0
12 3680 โรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน 0 0 0
13 3681 โรงเรียนวัดฉาง 0 0 0
14 3682 โรงเรียนวัดดาวเรือง 0 0 0
15 3683 โรงเรียนวัดท้ายเกาะ 0 0 0
16 3684 โรงเรียนวัดนาวง 0 0 0
17 3685 โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ 0 0 0
18 1860 โรงเรียนวัดบางพูน 1 3 2
19 3687 โรงเรียนวัดพืชนิมิต 0 0 0
20 3688 โรงเรียนวัดมะขาม 0 0 0
21 1932 โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 1 1
22 1969 โรงเรียนวัดเทียนถวาย 1 6 3
23 3689 โรงเรียนวัดเปรมประชากร 0 0 0
24 3690 โรงเรียนวัดโคก 0 0 0
25 3691 โรงเรียนวันครู 2502 0 0 0
26 2003 โรงเรียนศาลาพัน 1 1 1
27 3692 โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง 0 0 0
28 2019 โรงเรียนสุเหร่าใหม่เจริญ 1 3 2
29 2043 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 10 3
30 2100 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 2 19 7
31 3679 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา 0 0 0
32 3672 โรงเรียนนภสร 0 0 0
33 3673 โรงเรียนนภสรณัฐนนท์ 0 0 0
34 3676 โรงเรียนบ้านใหม่วัฒนา 0 0 0
35 3677 โรงเรียนประชุมวิทยา 0 0 0
36 3686 โรงเรียนวัดป่างิ้ว 0 0 0
รวม 19 68 36
104

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]