หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. ปทุมธานี เขต 2

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 1583 โรงเรียนชุมชนบึงบา 1 10 3
2 3693 โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร 0 0 0
3 3694 โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม 0 0 0
4 1622 โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 1 1
5 1815 โรงเรียนวัดคลองชัน 1 1 1
6 3696 โรงเรียนวัดจตุพิธวราวาส 0 0 0
7 3697 โรงเรียนวัดชัยมังคลาราม 0 0 0
8 3698 โรงเรียนวัดประชุมราษฎร์ 0 0 0
9 3699 โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ 0 0 0
10 3700 โรงเรียนวัดมูลจินดาราม 0 0 0
11 3701 โรงเรียนวัดลาดสนุ่น 0 0 0
12 3702 โรงเรียนวัดสอนดีศรีเจริญ 0 0 0
13 1955 โรงเรียนวัดอัยยิการาม 3 5 5
14 1973 โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 2 3 3
15 3703 โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ 0 0 0
16 3705 โรงเรียนเจริญดีวิทยา 0 0 0
17 3695 โรงเรียนระเบียบวิทยา 0 0 0
18 2013 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 2 2 2
19 3704 โรงเรียนสีวลี 0 0 0
20 3706 โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 0 0 0
21 2098 โรงเรียนแย้มสอาดรังสิต 1 1 1
รวม 11 23 16
39

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]