หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 1633 โรงเรียนบางสะพาน 1 2 2
2 3891 โรงเรียนบ้านคลองวาฬ 0 0 0
3 3892 โรงเรียนบ้านช้างเผือก 0 0 0
4 3893 โรงเรียนบ้านดอนสง่า 0 0 0
5 1667 โรงเรียนบ้านทองมงคล 1 1 1
6 3894 โรงเรียนบ้านทองอินทร์ 0 0 0
7 3895 โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน 0 0 0
8 3896 โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย 0 0 0
9 3897 โรงเรียนบ้านบางเจริญ 0 0 0
10 3898 โรงเรียนบ้านปากคลอง (ราษฎร์อุปกรณ์) 0 0 0
11 1704 โรงเรียนบ้านย่านซื่อ 1 3 2
12 3899 โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว 0 0 0
13 3900 โรงเรียนบ้านสวนหลวง 0 0 0
14 3901 โรงเรียนบ้านหนองมะค่า 0 0 0
15 3902 โรงเรียนบ้านหนองระแวง 0 0 0
16 3903 โรงเรียนบ้านหนองหิน 0 0 0
17 3904 โรงเรียนบ้านหนองเสือ 0 0 0
18 3905 โรงเรียนบ้านหว้ากอมิตรภาพที่ 72 0 0 0
19 3906 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 0 0 0
20 3907 โรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35 0 0 0
21 3908 โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 0 0 0
22 1778 โรงเรียนบ้านในล็อค 1 2 1
23 3909 โรงเรียนบ้านไชยราช 0 0 0
24 3910 โรงเรียนบ้านไร่บนสามัคคี 0 0 0
25 3911 โรงเรียนบ้านไร่ใน 0 0 0
26 3912 โรงเรียนประชาสงเคราะห์อุปถัมภ์ 0 0 0
27 3914 โรงเรียนมูลนิธิศึกษา 0 0 0
28 3915 โรงเรียนวัดดอนยาง 0 0 0
29 2007 โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 1 2 5 4
30 3916 โรงเรียนอนุบาลทับสะแก 0 0 0
31 3917 โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน 0 0 0
32 3918 โรงเรียนอุดมราชภักดี 0 0 0
33 3890 โรงเรียนกิตติคุณ 0 0 0
34 3913 โรงเรียนมัธยมนพคุณ 0 0 0
35 3919 โรงเรียนเทศบาลบ้านค่าย 0 0 0
รวม 6 13 10
23

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]