หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. กาญจนบุรี เขต 1

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 3485 โรงเรียนบ้านจันอุย 0 0 0
2 3486 โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) 0 0 0
3 3487 โรงเรียนบ้านดงยาง 0 0 0
4 1656 โรงเรียนบ้านดงเสลา 1 3 1
5 3488 โรงเรียนบ้านทุ่งนา 0 0 0
6 3489 โรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก "เพ็ญชาติอุปถัมภ์" 0 0 0
7 1671 โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา 1 1 1
8 3490 โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม 0 0 0
9 3491 โรงเรียนบ้านนาสวน 0 0 0
10 3492 โรงเรียนบ้านน้ำมุด 0 0 0
11 3493 โรงเรียนบ้านบนเขาแก่งเรียง 0 0 0
12 3494 โรงเรียนบ้านพุเลียบ 0 0 0
13 3495 โรงเรียนบ้านรางสะเดา 0 0 0
14 1710 โรงเรียนบ้านวังด้ง 1 3 1
15 3496 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 0 0 0
16 3497 โรงเรียนบ้านหนองหิน 0 0 0
17 3498 โรงเรียนบ้านหินแด้น 0 0 0
18 3499 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 0 0 0
19 1745 โรงเรียนบ้านองหลุ 1 2 1
20 3500 โรงเรียนบ้านเขาตก "ไตรเดชวิทยา" 0 0 0
21 3501 โรงเรียนบ้านโป่งหวาย 0 0 0
22 3503 โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ 0 0 0
23 3504 โรงเรียนวัดชุกพี้ 0 0 0
24 3505 โรงเรียนวัดถ้ำองจุ 0 0 0
25 3506 โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" 0 0 0
26 3507 โรงเรียนวัดท่ามะขาม 0 0 0
27 3508 โรงเรียนวัดยางเกาะ 0 0 0
28 3509 โรงเรียนวัดวังศาลา 0 0 0
29 3510 โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม 0 0 0
30 3511 โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง 0 0 0
31 3512 โรงเรียนวัดหนองตะโก 0 0 0
32 1942 โรงเรียนวัดหนองเสือ 1 5 2
33 3513 โรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่าราชินี 0 0 0
34 2022 โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี 2 3 3
35 3514 โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ย 0 0 0
36 3515 โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 0 0 0
37 3516 โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์ 0 0 0
38 1614 โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี 1 1 1
39 3484 โรงเรียนถาวรวิทยา 0 0 0
40 3502 โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว 0 0 0
41 2002 โรงเรียนวีรศิลป์ 1 1 1
42 2032 โรงเรียนอนุบาลต้นกล้า 1 1 1
43 3517 โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 0 0 0
44 2088 โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ) 1 1 1
รวม 11 21 13
34

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]