หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. กาญจนบุรี เขต 3

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 3541 โรงเรียนบ้านกองม่องทะ 0 0 0
2 1638 โรงเรียนบ้านกุยแหย่ 2 6 4
3 3542 โรงเรียนบ้านซองกาเรีย 0 0 0
4 3543 โรงเรียนบ้านดินโส 0 0 0
5 3544 โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน 0 0 0
6 1690 โรงเรียนบ้านบ้องตี้ 1 1 1
7 3545 โรงเรียนบ้านป่าไม้สะพานลาว 0 0 0
8 3546 โรงเรียนบ้านลิ่นถิ่น 0 0 0
9 3547 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 0 0 0
10 3548 โรงเรียนบ้านหินแหลม 0 0 0
11 1744 โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 1 1 1
12 3549 โรงเรียนบ้านอูล่อง 0 0 0
13 1748 โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย 1 3 2
14 3550 โรงเรียนบ้านเขาช้าง 0 0 0
15 1766 โรงเรียนบ้านเสาหงษ์ 1 2 2
16 3551 โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ 0 0 0
17 3552 โรงเรียนบ้านแก่งระเบิด 0 0 0
18 3553 โรงเรียนบ้านไร่ 0 0 0
19 3554 โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา 0 0 0
20 3555 โรงเรียนวัดป่าถ้ำภูเตย 0 0 0
21 3556 โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม 0 0 0
22 3557 โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ 0 0 0
23 3558 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 0 0 0
24 2009 โรงเรียนสหคริสเตียนศึกษา 1 25 5
25 2033 โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ 1 2 2
26 2064 โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี 1 1 1
27 3559 โรงเรียนอนุบาลไทรโยค 0 0 0
28 3560 โรงเรียนไทรโยคใหญ่ 0 0 0
รวม 9 41 18
59

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]