หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. กาญจนบุรี เขต 4

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 3561 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย 0 0 0
2 3562 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 0 0 0
3 1662 โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ 1 3 1
4 3563 โรงเรียนบ้านน้ำลาด 0 0 0
5 3564 โรงเรียนบ้านพรหมณี 0 0 0
6 5905 โรงเรียนบ้านพุรวก 1 3 2
7 3565 โรงเรียนบ้านยางสูง 0 0 0
8 3566 โรงเรียนบ้านลําอีซู 0 0 0
9 3567 โรงเรียนบ้านวังด้ง 0 0 0
10 3568 โรงเรียนบ้านหนองกร่าง 0 0 0
11 1722 โรงเรียนบ้านหนองขอน 1 2 2
12 3569 โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม 0 0 0
13 3570 โรงเรียนบ้านหนองจั่น 0 0 0
14 3571 โรงเรียนบ้านหนองตาเดช 0 0 0
15 3572 โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว 0 0 0
16 1729 โรงเรียนบ้านหนองมะสัง 1 8 3
17 3573 โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง 0 0 0
18 3574 โรงเรียนบ้านหนองหวาย 0 0 0
19 3576 โรงเรียนบ้านหนองเค็ด 0 0 0
20 3577 โรงเรียนบ้านหนองเตียน 0 0 0
21 3578 โรงเรียนบ้านหนองแสลบ 0 0 0
22 3579 โรงเรียนบ้านหนองโสน 0 0 0
23 3580 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 0 0 0
24 3581 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่. 0 0 0
25 3582 โรงเรียนบ้านเสาหงส์ 0 0 0
26 1787 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1 2 2
27 3583 โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม 0 0 0
28 3584 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ 0 0 0
29 2040 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย 1 1 1
30 3585 โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ 0 0 0
31 3575 โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน 0 0 0
รวม 6 19 11
30

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]