หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. ปราจีนบุรี เขต 1

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 1594 โรงเรียนชุมชนวัดบางแตน 1 5 2
2 3941 โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง 0 0 0
3 1654 โรงเรียนบ้านดงกระทงยาม 1 1 1
4 1691 โรงเรียนบ้านประพาส 1 2 1
5 3942 โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ 0 0 0
6 3943 โรงเรียนบ้านปากคลองบางกระดาน 0 0 0
7 3944 โรงเรียนบ้านวังทะลุ 0 0 0
8 3945 โรงเรียนบ้านหว้าเอน 0 0 0
9 3946 โรงเรียนบ้านแหลมหิน 0 0 0
10 3949 โรงเรียนวัดบางเตย 0 0 0
11 3950 โรงเรียนวัดบ้านพระ 0 0 0
12 3951 โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ 0 0 0
13 1902 โรงเรียนวัดลำดวน 1 1 1
14 3952 โรงเรียนวัดอินทาราม 0 0 0
15 3953 โรงเรียนวัดแสงสว่าง 0 0 0
16 2044 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1 1 1
17 3955 โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ 0 0 0
18 1797 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 1 1
19 3947 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 0 0 0
20 3948 โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ 0 0 0
21 3954 โรงเรียนหทัยชาติ 0 0 0
22 3956 โรงเรียนเทวรักษ์ 0 0 0
รวม 6 11 7
18

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]