หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. ปราจีนบุรี เขต 2

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 3957 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ 0 0 0
2 3958 โรงเรียนชุมชนบ้านสำพันตา 0 0 0
3 1589 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง 1 6 1
4 3959 โรงเรียนบรรหารวิทยา 0 0 0
5 1636 โรงเรียนบ่อทองวิทยา 1 1 1
6 3960 โรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์ 0 0 0
7 3961 โรงเรียนบ้านคลองมะไฟ 0 0 0
8 3962 โรงเรียนบ้านคลองสิบสอง 0 0 0
9 3963 โรงเรียนบ้านคลองหันแดง 0 0 0
10 3964 โรงเรียนบ้านทับลาน 0 0 0
11 1686 โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์ 1 5 2
12 3965 โรงเรียนบ้านบุสูง 0 0 0
13 3966 โรงเรียนบ้านบุเสี้ยว 0 0 0
14 3967 โรงเรียนบ้านวังกวาง 0 0 0
15 3968 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 0 0 0
16 3969 โรงเรียนบ้านหนองหอย 0 0 0
17 3970 โรงเรียนบ้านหินเทิน 0 0 0
18 3971 โรงเรียนบ้านอุดมบรรพต 0 0 0
19 3972 โรงเรียนบ้านเขาถ้ำ 0 0 0
20 1759 โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว 1 5 2
21 3973 โรงเรียนบ้านแก่งดินสอ 0 0 0
22 3974 โรงเรียนบ้านโปร่งใหญ่ 0 0 0
23 3975 โรงเรียนวัดจันทรังษีถาวร 0 0 0
24 1908 โรงเรียนวัดวัฒนารังษี 1 3 2
25 3976 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) 0 0 0
รวม 5 20 8
28

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]