หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. ปัตตานี เขต 1

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 3077 โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านดอนยาง 0 0 0
2 531 โรงเรียนชุมชนบ้านกะมิยอ 1 8 3
3 3078 โรงเรียนชุมชนบ้านตาแกะ 0 0 0
4 3079 โรงเรียนชุมชนบ้านสาบัน 0 0 0
5 3080 โรงเรียนบ้านจาแบปะมิตรภาพที่ 197 0 0 0
6 3081 โรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์ 0 0 0
7 3082 โรงเรียนบ้านตาหมน 0 0 0
8 3083 โรงเรียนบ้านตูเวาะ 0 0 0
9 646 โรงเรียนบ้านท่ากำชำ 1 3 1
10 3084 โรงเรียนบ้านท่าพง 0 0 0
11 3085 โรงเรียนบ้านน้ำดำ 0 0 0
12 3086 โรงเรียนบ้านบากง 0 0 0
13 3087 โรงเรียนบ้านบางปู 0 0 0
14 3088 โรงเรียนบ้านบางราพา 0 0 0
15 3089 โรงเรียนบ้านบาโงกาเซาะ 0 0 0
16 690 โรงเรียนบ้านบูดี 1 1 1
17 3090 โรงเรียนบ้านราวอ 0 0 0
18 774 โรงเรียนบ้านเฑียรยา 1 2 2
19 3091 โรงเรียนบ้านเปียะ 0 0 0
20 3092 โรงเรียนบ้านโคกหมัก 0 0 0
21 3093 โรงเรียนพัฒนศึกษา 0 0 0
22 811 โรงเรียนยะหริ่ง 2 2 2
23 938 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 1 1
24 980 โรงเรียนเมืองปัตตานี 3 7 6
25 3095 โรงเรียนเทศบาล4 วัดนพวงศาราม 0 0 0
26 3094 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 0 0 0
รวม 10 24 16
40

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]