หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. พะเยา เขต 1

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 011 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี 1 2 2
2 2329 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยลาน 0 0 0
3 023 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก 1 1 1
4 024 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 3 19 8
5 2330 โรงเรียนบ้านจำป่าหวาย 0 0 0
6 083 โรงเรียนบ้านต๋อม 1 2 2
7 2331 โรงเรียนบ้านปางงุ้น 0 0 0
8 2332 โรงเรียนบ้านปิน 0 0 0
9 136 โรงเรียนบ้านป่าตึง 2 4 4
10 169 โรงเรียนบ้านร่องห้า 2 15 4
11 293 โรงเรียนบ้านแม่จว้า 1 3 2
12 2333 โรงเรียนหนองหล่ม 0 0 0
13 2334 โรงเรียนอนุบาลพะเยา 0 0 0
รวม 11 46 23
69

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]