หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. พะเยา เขต 2

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 010 โรงเรียนชุมชนบ้านบอน 1 1 1
2 018 โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 2 4 3
3 062 โรงเรียนบ้านจุน 1 2 2
4 073 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 1 1 1
5 076 โรงเรียนบ้านดู่ 1 3 2
6 093 โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง 1 1 1
7 2335 โรงเรียนบ้านน้ำมิน 0 0 0
8 113 โรงเรียนบ้านบุญยืน 2 6 4
9 2336 โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 0 0 0
10 2337 โรงเรียนบ้านปางถ้ำ 0 0 0
11 2338 โรงเรียนบ้านปางมดแดง 0 0 0
12 155 โรงเรียนบ้านยางขาม 3 3 3
13 166 โรงเรียนบ้านร่องย้าง 1 1 1
14 167 โรงเรียนบ้านร่องส้าน 2 6 3
15 2339 โรงเรียนบ้านวังบง 0 0 0
16 192 โรงเรียนบ้านสถาน 1 1 1
17 196 โรงเรียนบ้านสระ 1 1 1
18 262 โรงเรียนบ้านฮวก 1 3 2
19 2340 โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ 0 0 0
20 333 โรงเรียนบ้านใหม่น้ำเงิน 1 3 2
21 334 โรงเรียนบ้านใหม่ร่มเย็น 1 3 2
22 448 โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) 1 1 1
23 475 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ (วัดพระธาตุสบแวน) 2 3 3
24 003 โรงเรียนคุณากรวิทยา 1 1 1
25 2341 โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 0 0 0
26 2342 โรงเรียนพงศ์อัมพรพิทยา 0 0 0
27 510 โรงเรียนเทศบาลเวียงลอ 1 2 2
รวม 25 46 36
82

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]