หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. พังงา

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 528 โรงเรียนคุระบุรี 3 15 6
2 3064 โรงเรียนบ้านกระโสม (ผดุงนิคมวิทยา) 0 0 0
3 565 โรงเรียนบ้านกลาง 4 4 4
4 575 โรงเรียนบ้านคลองบอน 2 2 2
5 602 โรงเรียนบ้านคุรอด 2 6 4
6 3065 โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 0 0 0
7 3066 โรงเรียนบ้านท่านุ่น 0 0 0
8 650 โรงเรียนบ้านท่าสนุก 3 11 6
9 3067 โรงเรียนบ้านบางกรัก 0 0 0
10 673 โรงเรียนบ้านบางม่วง 2 2 2
11 3068 โรงเรียนบ้านบางหว้า 0 0 0
12 695 โรงเรียนบ้านบ่อแสน 1 2 2
13 696 โรงเรียนบ้านปริง (วันครู 2500) 1 3 2
14 733 โรงเรียนบ้านสวนใหม่ 1 2 1
15 3069 โรงเรียนบ้านหินลาด 0 0 0
16 767 โรงเรียนบ้านเขาน้อย 1 3 2
17 3070 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 0 0 0
18 3071 โรงเรียนวัดคมนียเขต 0 0 0
19 3072 โรงเรียนวัดนิโครธคุณากร 0 0 0
20 3073 โรงเรียนวัดเหมืองประชาราม 0 0 0
21 904 โรงเรียนวัดโคกสวย 3 5 5
22 942 โรงเรียนอนุบาลพังงา 2 3 3
23 3076 โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 0 0 0
24 981 โรงเรียนเมืองพังงา 3 4 4
25 3074 โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา 0 0 0
26 3075 โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 0 0 0
27 933 โรงเรียนอนุบาลช้าง 1 1 1
28 969 โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว 1 1 1
29 970 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีตะกั่วป่า 1 2 1
รวม 31 66 46
112

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]