หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. พัทลุง เขต 1

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 586 โรงเรียนบ้านควนดินแดง 1 27 8
2 621 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1 3 2
3 692 โรงเรียนบ้านบ่อทราย 1 2 2
4 705 โรงเรียนบ้านปากเหมือง 1 2 2
5 729 โรงเรียนบ้านศาลาน้ำ 1 3 2
6 732 โรงเรียนบ้านสวนโหนด 1 1 1
7 769 โรงเรียนบ้านเขาปู่ 1 3 2
8 3056 โรงเรียนบ้านโตน 0 0 0
9 790 โรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด 1 1 1
10 3057 โรงเรียนบ้านใสอ้อย 0 0 0
11 825 โรงเรียนวัดคลองใหญ่ 1 1 1
12 832 โรงเรียนวัดทะเลน้อย 2 3 3
13 841 โรงเรียนวัดบ้านนา 3 4 4
14 842 โรงเรียนวัดบ้านสวน 1 3 2
15 843 โรงเรียนวัดบ้านสวน(คงวิทยาคาร) 1 2 2
16 848 โรงเรียนวัดประดู่หอม(สุขประชาสรรค์) 2 18 6
17 864 โรงเรียนวัดร่มเมือง 1 3 2
18 865 โรงเรียนวัดลานแซะ 1 10 2
19 868 โรงเรียนวัดวิหารเบิก 1 6 3
20 3058 โรงเรียนวัดหรังแคบ 0 0 0
21 881 โรงเรียนวัดหัวหมอน 1 2 2
22 3059 โรงเรียนวัดอภยาราม 0 0 0
23 901 โรงเรียนวัดแจ้ง(ปัญญาฐิปิตประชาสรรค์) 2 6 4
24 903 โรงเรียนวัดแหลมโตนด 1 1 1
25 910 โรงเรียนวัดไทรงาม 1 2 2
26 931 โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 3 2
27 943 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 7 20 13
28 3060 โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา 0 0 0
29 952 โรงเรียนอนุบาลเสริมปัญญา 1 1 1
30 953 โรงเรียนอารียาศึกษา 1 3 2
31 3063 โรงเรียนเรวดีพัทลุง 0 0 0
32 3061 โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว 0 0 0
33 3062 โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 0 0 0
รวม 36 130 72
202

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]