หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. พัทลุง เขต 2

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 5879 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 0 0 0
2 5880 โรงเรียนบ้านควนนกหว้า 0 0 0
3 5881 โรงเรียนบ้านควนประกอบ 0 0 0
4 591 โรงเรียนบ้านควนยวน 1 2 2
5 596 โรงเรียนบ้านควนโคกยา 1 1 1
6 603 โรงเรียนบ้านคู 1 3 2
7 619 โรงเรียนบ้านด่านโลด 1 3 2
8 624 โรงเรียนบ้านต้นประดู่ 1 7 3
9 629 โรงเรียนบ้านทอนตรน 1 2 2
10 5882 โรงเรียนบ้านทุ่งนารี 0 0 0
11 5883 โรงเรียนบ้านท่าลาด 0 0 0
12 5884 โรงเรียนบ้านบางมวง 0 0 0
13 5885 โรงเรียนบ้านปากพล 0 0 0
14 5886 โรงเรียนบ้านป่าแก่ 0 0 0
15 5887 โรงเรียนบ้านพรุนายขาว 0 0 0
16 5888 โรงเรียนบ้านพูด กรป. กลาง 0 0 0
17 5889 โรงเรียนบ้านหนองธง 0 0 0
18 753 โรงเรียนบ้านหารเทา (จรุงราษฎร์ดำเนิน) 1 1 1
19 5890 โรงเรียนบ้านเกาะทองสม 0 0 0
20 5891 โรงเรียนบ้านเกาะนางคำ 0 0 0
21 5892 โรงเรียนบ้านเกาะนางคำเหนือ 0 0 0
22 5893 โรงเรียนบ้านแม่ขรี (สวิงประชาสรรค์) 0 0 0
23 5894 โรงเรียนบ้านโคกทราย 0 0 0
24 5895 โรงเรียนบ้านโคกสัก 0 0 0
25 785 โรงเรียนบ้านโพธิ์(ชุมคณานุสรณ์) 3 4 4
26 789 โรงเรียนบ้านโหล๊ะหาร 2 6 4
27 5896 โรงเรียนวัดควนเคี่ยม 0 0 0
28 827 โรงเรียนวัดควนเผยอ 1 1 1
29 5897 โรงเรียนวัดควนเพ็ง 0 0 0
30 845 โรงเรียนวัดบ้านแหลมกรวด(อินทรประดิษฐ์) 1 3 2
31 5898 โรงเรียนวัดฝาละมี 0 0 0
32 856 โรงเรียนวัดพระเกิด 1 2 2
33 5899 โรงเรียนวัดรัตนวราราม 0 0 0
34 5900 โรงเรียนวัดหวัง 0 0 0
35 5901 โรงเรียนวัดแหลมจองถนน 0 0 0
36 5902 โรงเรียนอนุบาลกงหรา 0 0 0
37 5903 โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 0 0 0
38 939 โรงเรียนอนุบาลปากพะยูน 1 1 1
39 5904 โรงเรียนอนุบาลป่าบอน 0 0 0
รวม 16 36 27
63

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]