หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. พิจิตร เขต 1

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 2343 โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน 0 0 0
2 2344 โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน สาขาบ้านท่าแห 0 0 0
3 013 โรงเรียนชุมชนบ้านวังกลม 1 20 5
4 2345 โรงเรียนชุมชนวัดวังจิก 0 0 0
5 048 โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา 1 1 1
6 2346 โรงเรียนบ้านตลุกหิน 0 0 0
7 2347 โรงเรียนบ้านทุ่งโม่ง 0 0 0
8 2348 โรงเรียนบ้านท่ามะไฟ 0 0 0
9 2349 โรงเรียนบ้านน้อย 0 0 0
10 2350 โรงเรียนบ้านป่าแซง 0 0 0
11 2351 โรงเรียนบ้านมาบกระเปา 0 0 0
12 2352 โรงเรียนบ้านมาบแฟบ 0 0 0
13 2353 โรงเรียนบ้านยางตะพาย 0 0 0
14 2354 โรงเรียนบ้านยางห้าหลุม 0 0 0
15 2355 โรงเรียนบ้านรังนก(ประชาพิทักษ์) 0 0 0
16 198 โรงเรียนบ้านสวนแตง 1 6 3
17 2356 โรงเรียนบ้านสายคำโห้ 0 0 0
18 2357 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 0 0 0
19 2358 โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 0 0 0
20 218 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 1 1 1
21 2359 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล สาขาบ้านใหม่เนินสวรรค์ 0 0 0
22 2360 โรงเรียนบ้านหนองพง 0 0 0
23 2361 โรงเรียนบ้านหนองสะแก 0 0 0
24 2362 โรงเรียนบ้านหนองหัวปลวก 0 0 0
25 2363 โรงเรียนบ้านห้วยคำตาล 0 0 0
26 2364 โรงเรียนบ้านห้วยน้อย 0 0 0
27 272 โรงเรียนบ้านเนินขวาง 1 3 1
28 2365 โรงเรียนบ้านเนินพลวงวิทยา 0 0 0
29 2366 โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 0 0 0
30 2367 โรงเรียนราษฎร์บำรุง 0 0 0
31 2368 โรงเรียนวัดคลองโนน 0 0 0
32 2369 โรงเรียนวัดดงกลาง 0 0 0
33 2370 โรงเรียนวัดท่าข่อย(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล)สงเคราะห์ 126) 0 0 0
34 2371 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 0 0 0
35 2372 โรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้ 0 0 0
36 2373 โรงเรียนวัดบ้านไร่ 0 0 0
37 392 โรงเรียนวัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร) 1 5 2
38 2374 โรงเรียนวัดหนองปล้อง 0 0 0
39 405 โรงเรียนวัดหนองหลวง 2 2 2
40 406 โรงเรียนวัดหนองหลุม 1 1 1
41 2375 โรงเรียนวัดโนนป่าแดง 0 0 0
42 2376 โรงเรียนวัดโนนสะเดา 0 0 0
43 459 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 4 4 4
44 2377 โรงเรียนอนุบาลพุทธชาติ 0 0 0
45 2378 โรงเรียนอนุบาลวชิร 0 0 0
46 2379 โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน 0 0 0
47 2380 โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่) 0 0 0
48 2381 โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม 0 0 0
รวม 13 43 20
63

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]