หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. พิจิตร เขต 2

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 2382 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งน้อย “พิพัฒน์โสภณวิทยา” 0 0 0
2 028 โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง “ปกาสิตวิทยา” 1 1 1
3 2384 โรงเรียนบ้านน้อย “ปรึกอุทิศ” 0 0 0
4 2385 โรงเรียนบ้านบางพล้อยางหลวง 0 0 0
5 2386 โรงเรียนบ้านบึงทับจั่น “ทศอุปถัมภ์” 0 0 0
6 112 โรงเรียนบ้านบึงประดู่ 2 2 2
7 2387 โรงเรียนบ้านหนองแขม 0 0 0
8 327 โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง 1 3 2
9 2388 โรงเรียนวัดบึงน้ำกลัด 0 0 0
10 2389 โรงเรียนวัดบ้านท่าขมิ้น 0 0 0
11 386 โรงเรียนวัดบ้านท่านั่ง 1 2 2
12 387 โรงเรียนวัดบ้านท้ายน้ำ 1 15 4
13 2390 โรงเรียนวัดบ้านบึงนาราง “แก้ววิทยาคาร” 0 0 0
14 393 โรงเรียนวัดป่าเรไร 2 2 2
15 2391 โรงเรียนวัดป่าแดง 0 0 0
16 2392 โรงเรียนวัดพร้าว 0 0 0
17 401 โรงเรียนวัดวังเรือน 1 10 3
18 416 โรงเรียนวัดโพทะเล 1 10 3
19 455 โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” 2 4 4
20 2393 โรงเรียนอนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว) 0 0 0
21 490 โรงเรียนอนุบาลโพทะเล "รัฐบำรุง" 1 1 1
22 2383 โรงเรียนดรุณบัณฑิตพิทยา 0 0 0
23 439 โรงเรียนหัวเฉียว 1 1 1
24 2394 โรงเรียนอนุบาลสุทธินี 0 0 0
25 2395 โรงเรียนเทพประทาน 0 0 0
รวม 14 51 25
76

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]