หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. พิษณุโลก เขต 1

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 005 โรงเรียนจ่าการบุญ 1 1 1
2 2396 โรงเรียนชุมชน 1 วัดสะกัดน้ำมัน 0 0 0
3 2397 โรงเรียนชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์ 0 0 0
4 050 โรงเรียนบ้านกร่าง (พระขาวชัยสิทธิ์) 1 6 3
5 171 โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว 1 1 1
6 214 โรงเรียนบ้านหนองกุลา 1 1 1
7 2398 โรงเรียนบ้านหนองนากวางอั้น 0 0 0
8 2399 โรงเรียนบ้านหล่ายขานาง 0 0 0
9 2400 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม 0 0 0
10 381 โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย 2 2 2
11 385 โรงเรียนวัดบ้านดง 1 2 2
12 394 โรงเรียนวัดพรหมเกษร 2 15 5
13 395 โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) 2 3 3
14 2401 โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) 0 0 0
15 2402 โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง 0 0 0
16 408 โรงเรียนวัดอรัญญิก 1 2 2
17 2403 โรงเรียนวัดโป่งหม้อข้าว 0 0 0
18 2404 โรงเรียนวัดโพธิญาณ 0 0 0
19 437 โรงเรียนสิ่นหมิ่น 3 3 3
20 460 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 2 4 3
21 491 โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 2 2
22 492 โรงเรียนอนุบาลโรจน์วิทย์ป้อมเพชร 1 1 1
23 517 โรงเรียนโรจน์วิทย์มาลาเบี่ยง 3 7 5
24 2405 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 0 0 0
รวม 22 50 34
84

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]