หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. พิษณุโลก เขต 2

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 006 โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง 3 7 5
2 2406 โรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง 0 0 0
3 026 โรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อย 1 1 1
4 2407 โรงเรียนบ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์) 0 0 0
5 088 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 1 1
6 2408 โรงเรียนบ้านท่าข้าม 0 0 0
7 103 โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก 2 3 3
8 2409 โรงเรียนบ้านน้ำปาด 0 0 0
9 126 โรงเรียนบ้านปากยาง 2 3 3
10 2410 โรงเรียนบ้านป่าขนุน 0 0 0
11 175 โรงเรียนบ้านวังขวัญ 1 1 1
12 176 โรงเรียนบ้านวังดินสอ 1 3 2
13 2411 โรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ 0 0 0
14 234 โรงเรียนบ้านหินประกาย 1 1 1
15 267 โรงเรียนบ้านเข็ก 1 1 1
16 274 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 4 12 7
17 2412 โรงเรียนบ้านแก่งกุลาสามัคคี 0 0 0
18 2413 โรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ 0 0 0
19 318 โรงเรียนบ้านโคกวังสาร 1 1 1
20 2414 โรงเรียนบ้านโป่งปะ 0 0 0
21 2415 โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ 0 0 0
22 2416 โรงเรียนบ้านไทรดงยั้ง 0 0 0
23 343 โรงเรียนประชาสามัคคี 1 1 1
24 355 โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 2 2 2
25 2417 โรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์ 0 0 0
26 388 โรงเรียนวัดบ้านมุง 2 3 3
27 2418 โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันออก 0 0 0
28 2419 โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง 0 0 0
29 423 โรงเรียนศึกษาลัย 1 2 2
30 043 โรงเรียนธีรบัญชร 1 1 1
รวม 25 43 35
78

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]