หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. พิษณุโลก เขต 3

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 2420 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา 0 0 0
2 2421 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง 0 0 0
3 037 โรงเรียนทับยายเชียงวิทยา 1 1 1
4 2422 โรงเรียนบางยางพัฒนา 0 0 0
5 2423 โรงเรียนบ้านคลองช้าง 0 0 0
6 2424 โรงเรียนบ้านคลองตกวิทยา 0 0 0
7 095 โรงเรียนบ้านนาขุมคัน 1 1 1
8 2425 โรงเรียนบ้านนาจาน 0 0 0
9 098 โรงเรียนบ้านนาล้อม 1 3 2
10 2426 โรงเรียนบ้านนาหนอง 0 0 0
11 102 โรงเรียนบ้านนาเมือง 1 1 1
12 2427 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์นาจาน 0 0 0
13 2428 โรงเรียนบ้านน้ำโจน 0 0 0
14 2429 โรงเรียนบ้านบึงวิทยา 0 0 0
15 2430 โรงเรียนบ้านป่าซ่าน 0 0 0
16 2431 โรงเรียนบ้านป่าแดง 0 0 0
17 2432 โรงเรียนบ้านพร้าว 0 0 0
18 2433 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 0 0 0
19 2434 โรงเรียนบ้านสวนเมี่ยง 0 0 0
20 213 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว 1 2 2
21 2435 โรงเรียนบ้านหนองหิน 0 0 0
22 2436 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 0 0 0
23 2437 โรงเรียนบ้านห้วยช้างแทง 0 0 0
24 2438 โรงเรียนบ้านห้วยทรายเหนือ 0 0 0
25 2439 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำปลา 0 0 0
26 2440 โรงเรียนบ้านเนินทอง 0 0 0
27 2441 โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ 0 0 0
28 2442 โรงเรียนบ้านแก่งคันนา 0 0 0
29 2443 โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ 0 0 0
30 342 โรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยา 1 1 1
31 2444 โรงเรียนผดุงวิทยา 0 0 0
32 2445 โรงเรียนมะต้องประชาสรรค์ 0 0 0
33 367 โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา 3 3 3
34 2447 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 0 0 0
35 2448 โรงเรียนวัดคลองตาล 0 0 0
36 2449 โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ 0 0 0
37 2450 โรงเรียนวัดทองแท้ 0 0 0
38 2451 โรงเรียนวัดท้องโพลง 0 0 0
39 384 โรงเรียนวัดนาขาม 1 1 1
40 2452 โรงเรียนวัดนาขุม 0 0 0
41 2453 โรงเรียนวัดบ้านน้อย 0 0 0
42 398 โรงเรียนวัดวงฆ้อง 2 2 2
43 399 โรงเรียนวัดวังงิ้วงาม 1 3 2
44 2454 โรงเรียนวัดวังมะด่าน 0 0 0
45 400 โรงเรียนวัดวังวน 1 1 1
46 2455 โรงเรียนวัดหนองมะคัง 0 0 0
47 2456 โรงเรียนวัดหัวเขาสมอคร้า 0 0 0
48 2457 โรงเรียนวัดหินลาด 0 0 0
49 407 โรงเรียนวัดห้วยดั้ง 2 2 2
50 2458 โรงเรียนวัดเสนาสน์ 0 0 0
51 412 โรงเรียนวัดเหล่าขวัญ 1 1 1
52 415 โรงเรียนวัดโบสถ์ 3 10 6
53 2459 โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ 0 0 0
54 2460 โรงเรียนศิริราษฎร์พัฒนา 0 0 0
55 2461 โรงเรียนหนองสะแกประชานุกูล 0 0 0
56 444 โรงเรียนห้วยปลาไหล 1 3 2
57 2446 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 0 0 0
58 2462 โรงเรียนอนุบาลจันทราพระกิตติคุณ 0 0 0
59 2463 โรงเรียนเทศบาล 1 หนองตมศึกษา (จิ้นตง) 0 0 0
รวม 21 35 28
63

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]