หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. เพชรบุรี เขต 2

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 3876 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 0 0 0
2 3877 โรงเรียนบ้านท่ามะริด 0 0 0
3 3878 โรงเรียนบ้านท่าลาว 0 0 0
4 3879 โรงเรียนบ้านน้ำทรัพย์ 0 0 0
5 3880 โรงเรียนบ้านป่าเด็ง 0 0 0
6 3881 โรงเรียนบ้านมะขามโพรง 0 0 0
7 3882 โรงเรียนบ้านยางชุม 0 0 0
8 3883 โรงเรียนบ้านหนองตาฉาว 0 0 0
9 3884 โรงเรียนบ้านหนองปืนแตก 0 0 0
10 1734 โรงเรียนบ้านหนองเผาถ่าน 1 1 1
11 1757 โรงเรียนบ้านเขาอ่างแก้ว 1 1 1
12 1777 โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ 2 11 5
13 3885 โรงเรียนวัดท่าคอย 0 0 0
14 3886 โรงเรียนวัดหนองบัว 0 0 0
15 3887 โรงเรียนวัดหนองแก 0 0 0
16 3888 โรงเรียนวัดโตนดหลวง 0 0 0
17 3889 โรงเรียนแก่นจันทร์วิทยา 0 0 0
รวม 4 13 7
20

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]