หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 2796 โรงเรียนบ้าน กม.2 0 0 0
2 2797 โรงเรียนบ้านกล้วย 0 0 0
3 055 โรงเรียนบ้านขมวด 1 5 2
4 2798 โรงเรียนบ้านคลองขุด 0 0 0
5 2799 โรงเรียนบ้านคลองน้ำคัน 0 0 0
6 2800 โรงเรียนบ้านคลองห้วยนา 0 0 0
7 2801 โรงเรียนบ้านซับข่อย 0 0 0
8 2802 โรงเรียนบ้านดงขุย 0 0 0
9 065 โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ 1 1 1
10 067 โรงเรียนบ้านดงลาน 1 3 2
11 2803 โรงเรียนบ้านตะเบาะ 0 0 0
12 2804 โรงเรียนบ้านถ้ำแก้ว 0 0 0
13 2805 โรงเรียนบ้านทรัพย์พุทรา 0 0 0
14 2806 โรงเรียนบ้านทุ่งหินปูน 0 0 0
15 2807 โรงเรียนบ้านท่าข้าม 0 0 0
16 2808 โรงเรียนบ้านนางั่ว (เจริญวิทยาคาร) 0 0 0
17 2809 โรงเรียนบ้านบง 0 0 0
18 2810 โรงเรียนบ้านบุฉนวน 0 0 0
19 2811 โรงเรียนบ้านยางลาด 0 0 0
20 158 โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง 1 1 1
21 2812 โรงเรียนบ้านระวิง 0 0 0
22 172 โรงเรียนบ้านลาดแค 1 2 2
23 180 โรงเรียนบ้านวังหิน 1 1 1
24 2813 โรงเรียนบ้านวังหินซอง 0 0 0
25 2814 โรงเรียนบ้านวังแซ่กลอย 0 0 0
26 2815 โรงเรียนบ้านศาลาลาย 0 0 0
27 2816 โรงเรียนบ้านห้วยงาช้าง 0 0 0
28 2817 โรงเรียนบ้านห้วยตูม 0 0 0
29 2818 โรงเรียนบ้านเขาขาด 0 0 0
30 265 โรงเรียนบ้านเขาชะโงก 2 2 2
31 2819 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 0 0 0
32 329 โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง 1 1 1
33 2820 โรงเรียนบ้านใหม่วังตะเคียน 0 0 0
34 2822 โรงเรียนอนุบาลชนแดน 0 0 0
35 2823 โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง 0 0 0
36 479 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 3 6 5
37 2821 โรงเรียนวัชรชัย 0 0 0
38 2824 โรงเรียนเซนต์นีโอศรีชนแดน 0 0 0
39 2825 โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 0 0 0
40 2826 โรงเรียนเสรีศึกษา 0 0 0
รวม 12 22 17
39

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]