หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 2827 โรงเรียนชุมชนบ้านติ้ว 0 0 0
2 042 โรงเรียนธรรมนูญกองช่างวิทยา 1 8 3
3 2829 โรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ 0 0 0
4 2830 โรงเรียนบ้านท่าช้าง 0 0 0
5 2831 โรงเรียนบ้านท่าดินแดง 0 0 0
6 094 โรงเรียนบ้านธารทิพย์ 1 2 2
7 2832 โรงเรียนบ้านนาเกาะ 0 0 0
8 2833 โรงเรียนบ้านน้ำก้อ 0 0 0
9 2834 โรงเรียนบ้านน้ำดุกเหนือ 0 0 0
10 2835 โรงเรียนบ้านฝาย 0 0 0
11 2836 โรงเรียนบ้านวังมล 0 0 0
12 2837 โรงเรียนบ้านวังยาว 0 0 0
13 191 โรงเรียนบ้านศิลา 2 2 2
14 2838 โรงเรียนบ้านสงเปลือย 0 0 0
15 2839 โรงเรียนบ้านหนองแม่นา 0 0 0
16 2840 โรงเรียนบ้านห้วยกะโปะ 0 0 0
17 243 โรงเรียนบ้านห้วยลาด 2 2 2
18 2841 โรงเรียนบ้านห้วยลาน 0 0 0
19 245 โรงเรียนบ้านห้วยสวิง 1 10 3
20 2842 โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าเครือ 0 0 0
21 258 โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 1 1 1
22 268 โรงเรียนบ้านเข็กน้อย 1 7 3
23 2843 โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า 0 0 0
24 288 โรงเรียนบ้านแก่งโตน 1 1 1
25 2844 โรงเรียนบ้านโจะโหวะ 0 0 0
26 2846 โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล 0 0 0
27 2848 โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก (ชุมชนบ้านศรีสะอาด) 0 0 0
28 2849 โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า 0 0 0
29 2828 โรงเรียนบูรณวิทยา 0 0 0
30 349 โรงเรียนผดุงวิทย์ 2 5 4
31 2845 โรงเรียนสิรินคริสเตียน 0 0 0
32 2847 โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก 0 0 0
33 2851 โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ 0 0 0
34 2850 โรงเรียนเทศบาลวัดประชุมคงคาราม 0 0 0
รวม 12 38 21
59

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]