หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 2852 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าเสา 0 0 0
2 014 โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 1 1 1
3 2853 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด 0 0 0
4 2854 โรงเรียนบ้าน กม.30 0 0 0
5 2855 โรงเรียนบ้านกลาง 0 0 0
6 2856 โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร 0 0 0
7 057 โรงเรียนบ้านคลองกะโบน 1 3 2
8 058 โรงเรียนบ้านคลองทราย 1 20 6
9 2857 โรงเรียนบ้านซับน้อย 0 0 0
10 2858 โรงเรียนบ้านซับน้อยพัฒนา 0 0 0
11 063 โรงเรียนบ้านซับไม้แดง 2 2 2
12 2859 โรงเรียนบ้านตะกรุดหิน 0 0 0
13 2860 โรงเรียนบ้านท่าด้วง 0 0 0
14 2861 โรงเรียนบ้านท่าไม้ทอง 0 0 0
15 2862 โรงเรียนบ้านนาตะกุด 0 0 0
16 2863 โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ 0 0 0
17 2864 โรงเรียนบ้านบึงกระจับ 0 0 0
18 2865 โรงเรียนบ้านบึงนาจาน 0 0 0
19 2866 โรงเรียนบ้านปากตก 0 0 0
20 2867 โรงเรียนบ้านม่วงชุม 0 0 0
21 159 โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ 1 3 2
22 2868 โรงเรียนบ้านราหุล 0 0 0
23 2869 โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ 0 0 0
24 2870 โรงเรียนบ้านวังขอน 0 0 0
25 179 โรงเรียนบ้านวังลึก 1 3 2
26 2871 โรงเรียนบ้านสระกรวด 0 0 0
27 2872 โรงเรียนบ้านสันเจริญโป่งสะทอน 0 0 0
28 2873 โรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพง 0 0 0
29 2874 โรงเรียนบ้านหนองบัว 0 0 0
30 2875 โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว 0 0 0
31 2876 โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย 0 0 0
32 2877 โรงเรียนบ้านหนองสะแก 0 0 0
33 2878 โรงเรียนบ้านหนองสะแกสี่ 0 0 0
34 254 โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง 1 1 1
35 2879 โรงเรียนบ้านเขาพลวง 0 0 0
36 2880 โรงเรียนบ้านเขาสูงราษฎร์บำรุง 0 0 0
37 273 โรงเรียนบ้านเนินคนธา 1 2 2
38 287 โรงเรียนบ้านแก่งหินปูน 1 1 1
39 2881 โรงเรียนบ้านโคกสง่า 0 0 0
40 2882 โรงเรียนบ้านโคกสะแกลาด 0 0 0
41 320 โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 1 1 1
42 326 โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ 1 2 2
43 335 โรงเรียนบ้านใหม่วิไลวัลย์ 1 1 1
44 2884 โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน 0 0 0
45 469 โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ 2 3 3
46 427 โรงเรียนสมอทอดศึกษา 1 1 1
47 2883 โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา 0 0 0
รวม 16 44 27
71

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]